Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

На основание чл. 194, от Aдминистративно-процесуален кодекс оповестява решение № 12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България – Второ отделение

Четвъртък, 23 Октомври, 2014 - 10:51

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №42 от дата 28.10.2014 година

Понеделник, 20 Октомври, 2014 - 10:58
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.10.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.10.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. Октомври 2014 г.

Понеделник, 6 Октомври, 2014 - 16:48
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.10.2014 г.Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 28.10.2014 г.----------------------------------------Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26...

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Вторник, 30 Септември, 2014 - 12:21
   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Бургас (утвърдена обща численост от 90 съдебни заседатели) и Районен съд –...

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №41 от дата 30.09.2014 година

Петък, 19 Септември, 2014 - 17:01
СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 30.09.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.10.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. Септември 2014 г.

Вторник, 26 Август, 2014 - 08:35
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.09.2014 г.Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 30.09.2014 г.----------------------------------------Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26...

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай