Архив на нормативни актове

Сортиране на данни
Публикувановъзходящо сортиране Описание
09.11.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.09.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
10.08.2018 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.07.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.05.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.04.2018 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
03.04.2018 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
02.01.2018 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
02.01.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.12.2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
07.07.2017 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
05.05.2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.05.2017 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
06.03.2017 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
01.01.2017 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас
01.01.2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
30.11.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
28.11.2016 Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас
18.11.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.11.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
04.11.2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.10.2016 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.10.2016 Наредба за определяне размера на местните данъци
07.09.2016 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
07.09.2016 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
03.08.2016 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
01.08.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.07.2016 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
04.07.2016 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
10.06.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
10.06.2016 Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
19.05.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
11.04.2016 НАРЕДБА ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ОБЩИНА БУРГАС УЧАСТВА В УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
08.04.2016 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
30.03.2016 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
14.03.2016 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
01.03.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
26.02.2016 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
02.02.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
02.02.2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
02.02.2016 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
28.12.2015 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
28.12.2015 Наредба за определяне размера на местните данъци
28.12.2015 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
17.11.2015 НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества
05.11.2015 Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас
05.11.2015 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
03.11.2015 Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас
03.11.2015 Наредба за символиката и отличията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за определяне размера на местните данъци
03.11.2015 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
03.11.2015 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
03.11.2015 Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.