• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7435 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.5.762, 07079.6.66 и 07079.6.67 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за територията

2. Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, 07079.6.1470 и 07079.6.1471 по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона З/Пп, ПИ с идентификатори 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 4/Пп и обслужващи улици за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас землище ,Долно Езерово“, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
179
ОБНОВЕНО:
11.05.2018 - 16:44
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.