• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7949 / 22.10.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
176
ОБНОВЕНО:
22.10.2018 - 14:06
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.