• Одобрени ПУП

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за озеленяване“, УПИ IV-181, отреден – „за паркинг“, УПИ V-181, отреден – „за озеленяване“, в кв.18, УПИ VII-179,303, отреден – „за паркинг“ и УПИ X-179,62,303, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.19, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ се провеждат по имотните граници на ПИ по КК на гр.Бургас и се променят елементите на обслужващи улици с о.т.870а-о.т.871-о.т.872-о.т.872а-о.т.936-о.т.936а-о.т.936б и о.т.872а-о.т.872б-о.т.872в, при съобразяване с реализираните обслужващи улици и ограда, съгласно черните, червените, сините, кафявите и зелени линии и надписи в приложения проект.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
537
ОБНОВЕНО:
26.07.2017 - 14:24
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.