• Одобрени ПУП

Одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за кв.22, кв.23 и кв.24 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 и чл.136, ал.1, чл. 134, ал.1, т.2 и ал. 2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за кв.22, кв.23 и кв.24 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр.Бургас, с коeто се обособяват: нов кв.43, с урегулиран в него нов УПИ I с отреждане „ за ТП“, нов кв.44,  с урегулиран в него нов УПИ I, с отреждане „ за ОО и ТП“, в кв.24 се обособяват нов УПИ II с отреждане „за ТП“ и нов УПИ III с отреждане „за жилищно строителство“,  променя се отреждането на УПИ I от „за жилищно строителство и КОО“ в „за жилищно строителство, детска площадка и КОО“ и в кв.23 се обособява нов УПИ II с отреждане „за озеленяване“, провеждат се нови обслужващи улици по о.т.92а-о.т.92б–о.т.92в–о.т.92г-о.т.92д,  по о.т.93б – о.т.93в,  по о.т. 91б–о.т.87б, о.т.44а–о.т.44б-о.т.44в-о.т.44г-о.т.44д–о.т.43а-о.т.41а-41, променя се трасето на обслужващи улици по о.т.92а-о.т.93б-о.т.85а и по о.т.92а-о.т.91б-о.т.91а-о.т.90б-о.т.90а-о.т.49-о.т.48а-о.т.47б-о.т.47а-о.т.44а-о.т.43а, по о.т.86а-о.т.87в-о.т.87а-о.т.88а-о.т.89б-о.т.89а-о.т.50а, отпада обслужваща улица по о.т.86- о.т.93 и се предвиждат нови крайулични паркинги, съгласно черните, кафяви, зелени, червени и сини линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.  
Решението да се изпрати  в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му.
 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
539
ОБНОВЕНО:
26.09.2017 - 14:11
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.