• Одобрени ПУП

Одобрено изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 на ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на ПУП - ПР на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с коeто отпада обслужваща улица от о.т.1392 - о.т.1402, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 - о.т.1391 - о.т.1392, като се обособява нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405, с което се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, заличават се УПИ V-260, в кв.40A и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – „за озеленяване“ и се променят регулационните граници на УПИ III-264, отреден – „за озеленяване“  и УПИ V-264, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“ и УПИ IV-264, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.33, съгласно черните, сини, червени, зелени и кафяви линии и надписи върху плана и таблицата с баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.
 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
642
ОБНОВЕНО:
26.09.2017 - 14:06
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.