Входящи писма

Входящи писма

Общ брой входящи писма: 582
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:42

от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Инвестиционно предложение на "Кроношпан България" ЕООД

Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:50
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 09:59

от Антоан Жечев Парчев - председател на УС на СНЦ "КУДО - Бургас", относно: Предоставяне на финансова помощ в размер на 2000 лв.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Януари, 2016 - 09:59
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 15:41

от Петко Колев - председател на Ръгби клуб "Ботев" - Бургас, относно: Актуализиране броя на състезателите

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Януари, 2016 - 15:41
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 15:20

на граждани и жители от кв. "Възраждане", гр. Бургас в подкрепа искането им за: Включване в капиталовата програма на Община Бургас за 2016 г. на обект: Ремонт, реконструкция и обновяване на сграда и прилежащ терен/дворни пространства и площадки на бивша баня №3 на ОУ "Любен Каравелов" за превръщането й в модерен учебен център

Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:20
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:22

от Център Интеграция - ФСЗРБ, относно: Разрешение да се ползва правото на движение по пътнотранспортната артерия между кв. Победа и кв. Горно Езерово

Последна промяна на: 5 Януари, 2016 - 11:22
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:20

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в гр. Бургас

Последна промяна на: 27 Януари, 2016 - 11:34
Публикувано на 4 Януари, 2016 - 14:48

от Весела Иванова - директор на ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас, относно: Отпускане на допълнителни финансови средства за провеждане на Национална олимпиада по руски език

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 14:48
Публикувано на 11 Декември, 2015 - 15:22

от Петко Добрев Георгиев - общински съветник, относно: Приемане на декларация за равен достъп на хората с увреждания до съдържанието и услугите на всички уеб страници, обслужващи субектите, работещи на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 5 Януари, 2016 - 12:02
Публикувано на 9 Декември, 2015 - 12:18

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Разглеждане на предложения за десетте най-добри спортисти и техните треньори на град Бургас за 2015 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Декември, 2015 - 12:18
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 16:24

от собственици на имоти в кв. Сарафово, Община Бургас, относно: Включване в капиталовата програма за 2016 г. на конкретни обекти, подобряващи инфраструктурата в квартала

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2015 - 16:40
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 12:06

от Милен Петров, относно: Равен достъп на хората с увреждания на всички уеб страници, обслужващи субектите, работещи на територията на община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Декември, 2015 - 12:06
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 11:16

от Мая Казанджиева - Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", относно: Информация за граждани, подали искания в Община Бургас, съгласно Правилник за реда за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, приет с Решение на Общински съвет, гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2015 - 09:05
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 11:08

Заповед № РД-09-78/27.11.2015 г., от Вълчо Чолаков- областен управител на област Бургас, относно: оспорено решение по точка 1 от дневния ред на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 10.11.2015 г., отразено в Протокол № 2

Последна промяна на: 1 Декември, 2015 - 12:15
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 11:00

от Сдружение на Клуба по подводен риболов "НАФТЕКС" - Бургас, относно: В Бюджет 2016 г. да бъде предвидена сума в размер на 10 000 лв. за финансово подпомагане дейността на клуба

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Януари, 2016 - 14:23
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:57

от Катерина Гагева - председател на общински читалищен съвет, относно: Средствата предвидени в Бюджет 2015 на Община Бургас за читалищна дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Февруари, 2016 - 10:47
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:04

от адв. Румяна Трифонова, относно: Съдействие за изпълнение от страна на Община Бургас на Решение №І-198/12.07.2007 г. по адм.д. 0978/2005 г. на Административен съд - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Ноември, 2015 - 10:05
Публикувано на 23 Ноември, 2015 - 17:02

от Борис Лефтеров, относно: Изказване по т. 12 от проекта за дневен ред на 3-то заседание на Общински съвет

Последна промяна на: 23 Ноември, 2015 - 17:02
Публикувано на 23 Ноември, 2015 - 16:50

от Златина Пантелеева - директор на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров", относно: Финансово подпомагане

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Януари, 2016 - 10:34
Публикувано на 23 Ноември, 2015 - 10:22

от Георги Кънчев Михов - представляващ Инициативен комитет на живущите в бл. 3 "А" и бл. 3 в ж.к. "Изгрев", относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение и допълнение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-19 и УПИ VI в кв. 33 по плана на ж.к. "Изгрев"
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Февруари, 2016 - 11:32
Публикувано на 19 Ноември, 2015 - 14:34

от общински съветници от групата на "Реформаторски блок", относно: Приемане на декларация

Последна промяна на: 11 Декември, 2015 - 20:23

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.