Входящи писма

Общ брой входящи писма: 617
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:20

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в гр. Бургас

Последна промяна на: 27 Януари, 2016 - 11:34
Публикувано на 4 Януари, 2016 - 14:48

от Весела Иванова - директор на ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас, относно: Отпускане на допълнителни финансови средства за провеждане на Национална олимпиада по руски език

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 14:48
Публикувано на 11 Декември, 2015 - 15:22

от Петко Добрев Георгиев - общински съветник, относно: Приемане на декларация за равен достъп на хората с увреждания до съдържанието и услугите на всички уеб страници, обслужващи субектите, работещи на територията на Община Бургас

Последна промяна на: 5 Януари, 2016 - 12:02
Публикувано на 9 Декември, 2015 - 12:18

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Разглеждане на предложения за десетте най-добри спортисти и техните треньори на град Бургас за 2015 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Декември, 2015 - 12:18
Публикувано на 2 Декември, 2015 - 16:24

от собственици на имоти в кв. Сарафово, Община Бургас, относно: Включване в капиталовата програма за 2016 г. на конкретни обекти, подобряващи инфраструктурата в квартала

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2015 - 16:40
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 12:06

от Милен Петров, относно: Равен достъп на хората с увреждания на всички уеб страници, обслужващи субектите, работещи на територията на община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Декември, 2015 - 12:06
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 11:16

от Мая Казанджиева - Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", относно: Информация за граждани, подали искания в Община Бургас, съгласно Правилник за реда за предоставяне на еднократни, безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, приет с Решение на Общински съвет, гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Декември, 2015 - 09:05
Публикувано на 1 Декември, 2015 - 11:08

Заповед № РД-09-78/27.11.2015 г., от Вълчо Чолаков- областен управител на област Бургас, относно: оспорено решение по точка 1 от дневния ред на заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 10.11.2015 г., отразено в Протокол № 2

Последна промяна на: 1 Декември, 2015 - 12:15
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 11:00

от Сдружение на Клуба по подводен риболов "НАФТЕКС" - Бургас, относно: В Бюджет 2016 г. да бъде предвидена сума в размер на 10 000 лв. за финансово подпомагане дейността на клуба

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Януари, 2016 - 14:23
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:57

от Катерина Гагева - председател на общински читалищен съвет, относно: Средствата предвидени в Бюджет 2015 на Община Бургас за читалищна дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Февруари, 2016 - 10:47
Публикувано на 30 Ноември, 2015 - 10:04

от адв. Румяна Трифонова, относно: Съдействие за изпълнение от страна на Община Бургас на Решение №І-198/12.07.2007 г. по адм.д. 0978/2005 г. на Административен съд - Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Ноември, 2015 - 10:05
Публикувано на 23 Ноември, 2015 - 17:02

от Борис Лефтеров, относно: Изказване по т. 12 от проекта за дневен ред на 3-то заседание на Общински съвет

Последна промяна на: 23 Ноември, 2015 - 17:02
Публикувано на 23 Ноември, 2015 - 16:50

от Златина Пантелеева - директор на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров", относно: Финансово подпомагане

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Януари, 2016 - 10:34
Публикувано на 23 Ноември, 2015 - 10:22

от Георги Кънчев Михов - представляващ Инициативен комитет на живущите в бл. 3 "А" и бл. 3 в ж.к. "Изгрев", относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение и допълнение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-19 и УПИ VI в кв. 33 по плана на ж.к. "Изгрев"
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Февруари, 2016 - 11:32
Публикувано на 19 Ноември, 2015 - 14:34

от общински съветници от групата на "Реформаторски блок", относно: Приемане на декларация

Последна промяна на: 11 Декември, 2015 - 20:23
Публикувано на 19 Ноември, 2015 - 14:03

от Георги Кънчев Михов - представляващ Инициативен комитет на живущите в бл. 3 "А" и бл. 3 в ж.к. "Изгрев", относно: Протестен митинг пред сградата на Община Бургас

Последна промяна на: 19 Ноември, 2015 - 14:03
Публикувано на 19 Ноември, 2015 - 13:58
от Боряна Иванова Пантелеева - председател на сдружение "Сладкопойна чучулига", относно: Национален фестивал за детска песен "Сладкопойна чучулига" - Бургас 2016 г.   

 

Последна промяна на: 19 Ноември, 2015 - 13:58
Публикувано на 17 Ноември, 2015 - 12:03

Искане от Николай Тинков Стоилов - представител на Инициативен комитет на наемателите на общински имоти в базар "Флора" - Приморски парк, гр. Бургас, относно: Преразглеждане на ценовите и договорни условия по договорите за наем, отнасящи се за перода 01.10-30.04, по време на който наетите помещения прекъсват дейност и липсва стопанска активност

Последна промяна на: 18 Ноември, 2015 - 13:48
Публикувано на 13 Ноември, 2015 - 16:22

от Лилия Димитрова - управител на Домашен социален патронаж,

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Април, 2017 - 11:45
Публикувано на 13 Ноември, 2015 - 16:14

от Йордан Атанасов - управител ТЦ "Mr. Bricolage", гр. Бургас, относно: Изграждане на изкуствени неравности на пътното платно

Последна промяна на: 13 Ноември, 2015 - 16:16

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.