Февруари 2016

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,  Протокол № 8/ 23.02.2016 г.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №8 от дата 23.02.2016 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Заявление № 08 - 00 4429 / 25.02.2016 г.

от Сдружение с нестопанска цел "Независим Транспортен Синдикат АВТО 94", относно: Обособяване на таксиметровите стоянки

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м.март 2016 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.03.2016 г. Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.03.2016 г. Заседанията на постоянните комисии се провеждат в малката заседателна зала на ОбС, намираща се в сградата на Община Бургас, ст.111

Постоянна комисия

Докладна записка № 08 - 00 4426 / 23.02.2016 г.

от д-р Христо Дечев Дечев, управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване абдоминален ретрактор за нуждите на операционна зала на Отделение по онкология при „КОЦ – Бургас” ЕООД

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 23.02.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4379   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.

2. ОбС 08-00-4362  Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на Бургаски спортни клубове 

Докладна записка № 08 - 00 4425 / 22.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас отреден за "озеленяване и благоустрояване", публична общинска собственост с промяна на границите му с УПИ XIII, /ПИ с идентификатор 07079.601.230 по КК на гр. Бургас/

Жалба № 08 - 00 4421 / 22.02.2016 г.

от "БИ" ЕООД, представлявано от управителя Илиян Николов Банев с ЕИК:102904762, относно: Кафе "Фреш"

Предложение № 08 - 00 4423 / 22.02.2016 г.

от Милена Тодорова - представител на Карате клуб "Ронин"", относно: Предложение за спортна проява

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.