Юни 2016

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 28.06.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

2. ОбС 08-00-4936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Бургас

Заявление № 08 - 00 5000 / 29.06.2016 Г.

от Ася Лазарова Бороджиева - председател на УС на ОСПБ - Бургас, относно:  Нелегитимно събрание на "Общински съюз на пенсионерите Бургас", проведено на 28.06.2016г.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. юли 2016 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.07.2016 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.07.2016 г. Заседанията на постоянните комисии се провеждат в малката заседателна зала на ОбС, намираща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, ст. 111

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4994 / 27.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ ­І /ПИ с идентификатор 07079.650.114 по КК на гр. Бургас/, кв.99 по плана на Зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за „озеленяване и обществено обслужване“, публична общинска собственост

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4999 / 28.06.2016 Г.

от д-р Бойко Миразчийски - Зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми,живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4995 / 27.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подпомагане обучението на 60 студенти в IT сектора от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски Свободен Университет

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4993 / 27.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

Заявление № 08 - 00 4991 / 27.06.2016 Г.

от Антоний Славчев Средков, относно: УПИ III 948,949 в кв.128, ЦГЧ, гр. Бургас

Заявление № 08 - 00 4960 / 15.06.2016 Г.

от Антоний Славчев Средков, относно: УПИ III 948,949 в кв.128, ЦГЧ, гр. Бургас
 

Жалба № 08 - 00 4987 / 24.06.2016 Г.

от Борис Георгиев Киряков, относно: Парцел пред СОУ "Братя Миладинови" отреден за паркинг

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.