Август 2016

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 30.08.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5022        Докладна записка от общински съветници от Общински съвет гр. Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по точка единствена, Протокол №4/04.12.2015 г., изменен и допълнен по т.7, Протокол №8/23.02.2016 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5213 / 29.08.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ в 6 общински училища

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5211 / 26.08.2016 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед  №2264/25.08.2016 г., относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“; ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. септември 2016 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.09.2016 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 27.09.2016 г.  Постоянните комисии ще заседават по графика описан по-долу, в малката заседателна зала на ОбС, находяща се в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, ет. 1, ст. 111

Писмо № 08 - 00 5208 / 26.08.2016 Г.

от Стела Кирова - председател и треньор на ЖФК "Бургас", относно: Включване в спортния календар на община Бургас за 2017 г.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №15 от дата 23.08.2016 година

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Искане № 08 - 00 5206 / 25.08.2016 Г.

от Стефан Георгиев - председател на Клуб по борба "Черноморец", относно: Финансово подпомагане за Световно първенство за кадети в гр. Тбилиси, Грузия

Писмо № 08 - 00 5203 / 24.08.2016 Г.

от Николай Николов- председател на Спортна федерация на глухите в България, относно: Дофинансиране на 5-ти Международен турнир по бадминтон за глухи

Писмо № 08 - 00 5202 / 24.08.2016 Г.

от Катерина Генова - генерален секретар на Българска федерация по тенис, относно: Финансово подпомагане за организиране на Държавно отборно първенство по тенис за юноши и девойки до 14 години, подготвителен лагер на националните ни отбори до 14 години и Европейска отборна купа момчета до 14 години

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.