Февруари 2017

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 28.02.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5633 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП  „Чистота еко”, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42), изменен и допълнен  с Решение на Общински съвет – Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 (Протокол №7) 

Молба № 08 - 00 5828 / 27.02.2017 Г.

от Иван Йоргов Йовчев - бивш футболист на ФК "Черноморец", относно:  "Живите легенди" на ФК "Черноморец", гр. Бургас

ПИСМО № 08 - 00 5830 / 27.02.2017 Г.

от Борислав Ризов - представляващ "Шахматен клуб ЧесБомб-Пловдив", относно: Организиране на турнир по шахмат на открито в гр. Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5831 / 27.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №№ 07079.605.552, 07079.605.247, 07079.605.248, 07079.605.249, 07079.605.250, 07079.605.488 и 07079.605.487 по КК на гр.Бургас и изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за улична регулация /ПУР/ на улица с о.т.504 – о.т.574 – о.т.551 на ПЗ“Север“ гр.Бургас

Искане № 08 - 00 5821 / 24.02.2017 Г.

от таксиметрови превозвачи и водачи на територията на гр. Бургас, относно:  Увеличение на минималната тарифа

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5825 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 23.07.2013 г. по т. 26 (Протокол № 26), изменен и допълнен с решение на Общински съвет – Бургас, Протокол №33, т.9 от 13.02.2014 г., Протокол № 39, т.25 от 12.08.2014 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5824 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти” Бургас, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5823 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Морски знаци“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 21.07.2011 г. по т. 6 /Протокол 51/ и променен с решение на Общински съвет – Бургас от 23.07.2013г. по т.23 /Протокол № 26/

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5826 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Общински съвет - Бургас, в състава на Обществен съвет за развитие на ИТ сектора и аутсорсинг индустрията

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5822 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне  представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, свързани с инвестиционни намерения в територията на дружеството

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.