Май 2017

Предложение № 08 - 00 6211 / 30.05.2017 Г.

от Плувен клуб "Бриз", относно: Финансово подпомагане

Заявление № 08 - 00 6210 / 30.05.2017 Г.

от Камен Калудов и Евгени Динев, относно: Финансово подпомагане за участие в 44-то издание на Берлинския маратон, което ще се проведе на 23-24 септември

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас отменя свое Решение, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.032.2017г, отразено в Протокол №24.

Одобрен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“, в землището на гр.Българово, Община Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“, в землището на гр.Българово, Община Бургас.

Одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т.199, се урегулират 19 бр.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 30.05.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-6127 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2016 г. – 30.04.2017 г.

 

Молба № 08 - 00 6201 / 26.05.2017 Г

от СК "Самурай" - гр. Бургас, председател - Николай Рачев, относно: Финансово подпомагане за участие в Световно първенство по кик бокс в Бразилия и Световна купа по кик бокс в Унгария

Предложение № 08 - 00 6200 / 26.05.2017 Г

от д-р Мирослав Обрейков - изпълнителен директор на "УМБАЛ - Бургас" АД, относно: Договор за вещно право на ползване върху 2 680 кв.м от сградния фонд на "УМБАЛ - Бургас" АД

ПИСМО № 08 - 00 6199 / 26.05.2017 Г

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Електронни карти за пътуване в градски транспорт

Молба № 08 - 00 6197 / 25.05.2017 Г

от Карате клуб "Никон-Бургас", относно: Финансово подпомагане за Йован Атанасов и Василиса Романова

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.