Октомври 2017

Одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, с което се променят улично - регулационните граници на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв.53 като същите се провеждат по северните имотни граници на ПИ с идентификатори 07079.826.11, 07079.826.10, 07079.826.9

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 31.10.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-6626 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на българския музикант и композитор Тончо Русев със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай“

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6702 / 17.10.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за обособяване на нова база на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД
 

ИСКАНЕ № 08 - 00 6694 / 25.10.2017 Г.

от Величко Янков, относно: Обгазяване, наводнения и други проблеми в кв. Долно Езерово

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ноември 2017 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.11.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 28.11.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 6690 / 24.10.2017 Г.

от Илиана Тотева Трифонова и Тотю Петков Трифонов, относно: Във връзка с УПИ I-1718, УПИ XII - 1719, УПИ III - 1716 в кв. 118 по ПУП на с. Черно море и с.Рудник

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 6691 / 24.10.2017 Г.

от Илиана Тотева Трифонова и Тотю Петков Трифонов, относно: Във връзка с УПИ I-1718, УПИ I I - 1774, УПИ III - 1716 в кв. 118 по ПУП на с. Черно море и с.Рудник

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 6684 / 23.10.2017 Г.

от Радослав Раев, относно:  Предприемане на мерки и поставяне на знаци във връзка с обезопасяване на детска площадка на площад "Жени Патева" и безопасността на децата

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 31.10.2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.10.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.11.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД

 

ПИТАНЕ № 08 - 00 6683 / 20.10.2017 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поддръжка и почистване на детска площадка в к-с "Зорница"

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.