Февруари 2018

Февруари 2018

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол №10/27.05.2004 г.; по т.7, Протокол №20/24.02.2005 г.; по т.2, Протокол №44/30.01.2007 г.; по т.51, Протокол №10/19.06.2008 г.; по т.4, Протокол №13/28.06.2016 г.; по т.8, Протокол №37/30.01.2018 г.; изм. с Решение №2189/19.02.2018 г. по адм. дело №901/2017 г. на Върховен административен съд на Република България

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 7110 / 19.02.2018 Г.

от родители на деца, ученици в подготвителни групи "А" и "Б" на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" - град Бургас, относно: Несъгласие със "Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на Община Бургас"

ПИСМО № 08 - 00 7114 / 19.02.2018 Г.

от Вълчо Чолаков - областен управител на Област Бургас, относно: Решение по т.32 от дневния ред на 37-то заседание на ОбС, проведено на 30.01.2018 г.

ПИСМО № 08 - 00 7113 / 19.02.2018 Г.

от Вълчо Чолаков - областен управител на Област Бургас, относно: Решение по т.33 от дневния ред на 37-то заседание на ОбС, проведено на 30.01.2018 г.

ПИСМО № 08 - 00 7115 / 19.02.2018 Г.

от Вълчо Чолаков - областен управител на Област Бургас, относно: Решение по т.44 от дневния ред на 37-то заседание на ОбС, проведено на 30.01.2018 г.

ПИСМО № 08 - 00 7111 / 19.02.2018 Г.

от Румяна Димитрова, относно: Цена за ученическо столово хранене

ПИСМО № 08 - 00 7109 / 19.02.2018 Г.

от Лорис Мануелян - зам.-кмет "ЗСДС", относно: Молба от Димитър Ковачев - СКВТ "Черноморец" - Бургас за финансово подпомагане

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 27.02.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.02.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.02.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

ПИСМО № 08 - 00 7106 / 15.02.2018 Г.

от Юсеф Дербал, относно: Нередности в ОДЗ 14 Изгрев, гр. Бургас

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 7102 / 13.02.2018 Г.

от Иван Даракчиев - консултант на Дукати ЕООД, относно: Създаване на high-tech бизнес инкубатор (техно-парк)

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.