Февруари 2018

ИСКАНЕ № 08 - 00 6987 / 17.01.2018 Г.

от Роза Рашкова Рашкова за опрощаване на дължими държавни вземания

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАРТ 2018 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.03.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 27.03.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 27.02.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-7068 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №281/02.02.2018 г., относно: Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7138 / 26.02.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас върху сгради, публична общинска собственост, находящи се в ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, бл.№46

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7139 / 26.02.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет – Бургас, взети по т. 32, т. 33 и т. 44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7137 / 26.02.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.25 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.286 по КККР на гр.Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7129 / 23.02.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 7120 / 21.02.2018 Г.

от Катя Стоянова Младенова, относно: Включване на улици в обхвата на Синя зона

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол №10/27.05.2004 г.; по т.7, Протокол №20/24.02.2005 г.; по т.2, Протокол №44/30.01.2007 г.; по т.51, Протокол №10/19.06.2008 г.; по т.4, Протокол №13/28.06.2016 г.; по т.8, Протокол №37/30.01.2018 г.; изм. с Решение №2189/19.02.2018 г. по адм. дело №901/2017 г. на Върховен административен съд на Република България

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 7110 / 19.02.2018 Г.

от родители на деца, ученици в подготвителни групи "А" и "Б" на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" - град Бургас, относно: Несъгласие със "Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на Община Бургас"

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.