петък, Декември 22, 2017

Време Съдържание
Ден
 
13:00
Категория: Решения, ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 19.12.2017 ГОДИНА
22 Декември, 2017 - 13:15
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
22 Декември, 2017 - 13:25
Приета на заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2017 г., Протокол № 36, т. 1 ( вх. № 08-00-6849) от дневния ред.
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
22 Декември, 2017 - 13:28
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 19.12.2017 г., Протокол № 36, т. 2 (вх. № 08-00-6792) от дневния ред.
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
22 Декември, 2017 - 13:32
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 19.12.2017 г., Протокол № 36, т. 4 (вх. № 08-00-6825) от дневния ред
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.