понеделник, Февруари 5, 2018

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Входящи писма
5 Февруари, 2018 - 10:12
от Йорданка Димитрова Тодорова и редовно пътуващи жители в градския транспорт на гр. Бургас, относно: Въвеждане на абонаментна карта на електронен или хартиен носител и предложение за пакет от пътувания на електронна карта за пенсионери над 70 г.
 
Категория: Входящи писма
5 Февруари, 2018 - 10:44
от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Стратегически план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" за периода 2018-2020 г. и Годишен план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" през 2018 г.
 
Категория: Входящи писма
5 Февруари, 2018 - 10:50
от Стефан Петров - "Организация за закрила на българските граждани", относно: Предложение за монтиране на камери в детски градини
 
14
Категория: Проектонаредби
5 Февруари, 2018 - 14:32
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: d.mitreva@burgascouncil.org
 
16
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 30.01.2018 ГОДИНА
5 Февруари, 2018 - 16:43
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
Категория: Видеоархив, ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 30.01.2018 ГОДИНА
5 Февруари, 2018 - 16:54
 
Категория: Обявени правилници, Наредби и правилници
5 Февруари, 2018 - 16:56
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Протокол № 37, т. 8 (вх. № 08-00-6969) от дневния ред.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.