петък, Ноември 9, 2018

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници
9 Ноември, 2018 - 09:02
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2 , Протокол № 21 / 2 0 . 12 .20 1 6 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г. ; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.
 
Категория: Актуален правилник на ОбС, Правилници
9 Ноември, 2018 - 09:09
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4 / 04 .1 2 .2015 г.; изменен и допълнен: по т. 7 , Протокол № 8/ 23.02. 2016 г.; по т.5, Протокол №18/25.10.2016 г.; по т.7, Протокол №49/30.10.2018 г. ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с органите на...
 
10
Категория: Докладни записки
9 Ноември, 2018 - 10:11
от Костантин Луков - Председател на Общински съвет и Евгений Мосинов - общински съветник, относно: Ремонт на ул. "Пиротска", в частта от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Оборище“, гр.Бургас
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.