Октомври 2017

Пон. Вт. Ср. Чт. Пет. Съб. Нед.
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
03.10.2017 - 09:42
от Митко Георгиев Динев, относно: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 
 
03.10.2017 - 09:46
от Георги Аврамчев - председател на БФПС, относно: Наложени наказания на бургаски плувни клубове, членове на БФПС
 
 
 
05.10.2017 - 09:34
от Иван Мичев Цветков, относно: Безплатно пътуване за пенсионерите с автобусни превози по една линия
 
 
05.10.2017 - 09:45
от Стефан Василев Съботинов - председател на УС на ЧАВР, относно: Промяна в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас  
 
 
05.10.2017 - 09:53
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в селищно образувание "Рибарско селище"
 
 
05.10.2017 - 09:58
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на Стефан Иванов Райнов
 
 
06.10.2017 - 09:46
от С. Николова - председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България", относно: Определяне на алтернативния данък за таксиметров превоз за следващата 2018 г.
 
 
06.10.2017 - 09:51
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Становище от д-я "Вътрешен одит" при Община Бургас във връзка с БК "Черноморец"
 
 
06.10.2017 - 09:55
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Българска федерация по ветроходство и провеждане на Европейско първенство в Бургас за 2018 г.
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
09.10.2017 - 11:05
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник в  Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ VII-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“, в кв.22 по плана на к-с „Славейков“, гр.Бургас
 
 
09.10.2017 - 11:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 10.11.2017 г. от 17.00 часа и определяне начина на гласуване на...
 
 
 
11.10.2017 - 09:01
от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Изграждане на сцена на открито в Парк Минерални бани
 
 
11.10.2017 - 09:09
от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас
 
 
12.10.2017 - 10:10
от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: 1. Разглеждане на писмо от Клуб по конен спорт "Кубар" и 2. Писмо от СНЦ "Зелена Странджа"
 
 
13.10.2017 - 10:19
от Светлана Димитрова, относно: Изграждане на нова тръбопроводна мрежа в гр. Бургас, кв. Черно море
 
 
13.10.2017 - 10:36
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на...
 
 
13.10.2017 - 11:27
от Петко Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Приемане на промени в Тарифния план по Договор за обществена услуга между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД
 
 
13.10.2017 - 11:47
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Прекратяване предоставяне на услугата „кабелно разпространение“ на програма „Общинско радио Бургас“
 
 
13.10.2017 - 11:52
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на нова Детска градина „Пинокио“ в Районен център – ж.к. Меден рудник.
 
 
13.10.2017 - 12:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на българския музикант и композитор Тончо Русев със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай“
 
 
13.10.2017 - 12:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване  на футболиста Иван Претъргов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ (посмъртно)
 
 
13.10.2017 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на д-р Вида Буковинова, историк-краевед 
 
 
13.10.2017 - 12:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Руси Стоянов със званието „Почетен гражданин на Oбщина Бургас“ (посмъртно)
 
 
13.10.2017 - 12:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Удостояване на народната певица Янка Рупкина със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ 
 
 
13.10.2017 - 15:52
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейностмежду Община Бургас и "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД за обезпечаване регламентираното ползване на лекарския кабинет в Център за подкрепа на жертвите на...
 
 
13.10.2017 - 15:56
от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на дарение в полза на Община Бургас
 
 
13.10.2017 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при Храм "Св. Живоприемен източник", за изграждане на сграда - параклис в УПИ XI в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас
 
 
13.10.2017 - 16:09
от Руска Бояджиева - зам. -кмет  „Европейски политики, околна среда“, относно:  Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 - 2020 г.“ 
 
 
13.10.2017 - 16:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна...
 
 
13.10.2017 - 16:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Промяна в характера на собствеността - от частна общинска собственост в публична общинска собственост на общински имот, представляващ УПИ ХIIІ в кв.32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, отреден за детска градина 
 
 
13.10.2017 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІI-253, кв. 24 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 
 
13.10.2017 - 16:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в зона "Хижи...
 
 
13.10.2017 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ-257, в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
 
13.10.2017 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
 
13.10.2017 - 16:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Общински съюз на пенсионерите - Бургас“
 
 
13.10.2017 - 16:41
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2017г. и 2018г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
 
 
13.10.2017 - 16:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І-1, в квартал 7 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 
 
13.10.2017 - 16:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в ПЗ „Север“, гр. Бургас
 
 
13.10.2017 - 16:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
 
13.10.2017 - 16:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 
 
13.10.2017 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-272/28.06.2017 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение...
 
 
13.10.2017 - 17:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 
 
13.10.2017 - 17:07
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики,околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
 
 
13.10.2017 - 17:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 година
 
 
13.10.2017 - 17:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне  на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
16.10.2017 - 10:40
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет при Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга в общността  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ в гр. Бургас, ул. „Поп Грую“
 
 
16.10.2017 - 13:30
от Николай Тодоров - изпълнителен директор ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД, относно: Текущо финансово състояние на ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД
 
 
16.10.2017 - 15:18
от Трендафилка Желева Стоянова, относно: Липса на ВиК мрежа в кв. Черно море, общ. Бургас
 
 
16.10.2017 - 15:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
 
16.10.2017 - 15:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за специална образователна подкрепа – Бургас“, безвъзмездно право  на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр....
 
 
16.10.2017 - 16:42
от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно:  Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по...
 
 
17.10.2017 - 09:51
от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП,...
 
 
17.10.2017 - 11:07
от инж. Чанка  Коралска –  за кмет  на  Община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.11.68 и 07079.11.69 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, землище на кв. „Крайморие“, гр...
 
 
17.10.2017 - 11:20
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за отделение по клинична патология  при "КОЦ-Бургас" ЕООД 
 
 
17.10.2017 - 14:43
от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2876/13.10.2017г. на Кмета на Община Бургас, относно:  1. Даване на предварително съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.3.1209 по КК на гр. Бургас, бивша...
 
 
18.10.2017 - 12:12
от Сн. Пенева - председател на Клуб по плувни спортове "Черно море" - Варна, относно: Становище за ПК "Бриз" - Бургас
 
 
18.10.2017 - 12:16
от Юлия Пенева - директор на ОУ "Св. Климент Охридски", относно: Осигуряване безопасността на ученици в района на училището
 
 
18.10.2017 - 12:20
от Атанас Стоянов, относно: Приемане на промени в Тарифния план по Договор за обществена услуга между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД
 
 
18.10.2017 - 16:02
от Фондация Въздигане, относно: Изграждане на паметник на Георги Бенковски в Морската градина на Бургас
 
 
 
20.10.2017 - 14:00
от Николай Николаев - главен инспектор в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", относно: Финансово подпомагане
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
23.10.2017 - 12:35
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поддръжка и почистване на детска площадка в к-с "Зорница"
 
 
23.10.2017 - 12:43
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.10.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.11.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния...
 
 
23.10.2017 - 13:45
от Радослав Раев, относно:  Предприемане на мерки и поставяне на знаци във връзка с обезопасяване на детска площадка на площад "Жени Патева" и безопасността на децата
 
 
24.10.2017 - 14:19
от Илиана Тотева Трифонова и Тотю Петков Трифонов, относно: Във връзка с УПИ I-1718, УПИ I I - 1774, УПИ III - 1716 в кв. 118 по ПУП на с. Черно море и с.Рудник
 
 
24.10.2017 - 14:32
от Илиана Тотева Трифонова и Тотю Петков Трифонов, относно: Във връзка с УПИ I-1718, УПИ XII - 1719, УПИ III - 1716 в кв. 118 по ПУП на с. Черно море и с.Рудник
 
 
 
26.10.2017 - 09:27
Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.11.2017 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 28.11.2017 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ...
 
 
26.10.2017 - 09:37
от Величко Янков, относно: Обгазяване, наводнения и други проблеми в кв. Долно Езерово
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
 
30.10.2017 - 17:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за обособяване на нова база на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД  
 
 
31.10.2017 - 11:23
ДНЕВЕН РЕД   ОбС 08-00-6626 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на българския музикант и композитор Тончо Русев със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай“   ОбС 08-00-6627 Докладна записка от...
 
 
31.10.2017 - 11:26
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужваща улица от о.т.102 до о.т.103 между кв.52 и кв.53, по плана на кв.Долно...
 
 
 
 
 
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.