Проф. д-р Севдалина Христова Турманова

СНИМКА
Проф. д-р Севдалина Христова Турманова
СТРУКТУРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.09.1965 г.
Професия: Инженер
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Образование; наука и иновации; здравеопазване и социални политики

Е-ПОЩА
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВХОДЯЩИ ПИСМА И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ВХОДЯЩИ ПИСМА И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9303 / 14.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 12:26
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9406 / 04.12.2019 г.

r.raykova на Вт., 05.12.2019 - 10:41
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ