Проф. д-р Севдалина Христова Турманова

СНИМКА
Проф. д-р Севдалина Христова Турманова
СТРУКТУРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.09.1965 г.
Професия: Инженер
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Образование; наука и иновации; здравеопазване и социални политики

Е-ПОЩА
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9285 / 11.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 14.11.2019 - 12:20
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9303 / 14.11.2019 г.

r.raykova на Ср., 20.11.2019 - 12:26
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9406 / 04.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 10:41
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

d.bonchev на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО
от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9464 / 13.12.2019 г.

r.raykova на Пет., 13.12.2019 - 16:00
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, приета по т. 4, подточка 4 от дневния ред на проведеното на 19.11.2019 г. заседание (Протокол №2)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9495 / 23.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 12:23
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9496 / 23.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 12:27
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9510 / 06.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.01.2020 - 16:30
ОТНОСНО
от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9513 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:21
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9514 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:28
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9515 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:34
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9516 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:38
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9517 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:44
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9518 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:48
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС - РБ)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9519 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:53
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9524 / 08.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 17:14
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9540 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:02
ОТНОСНО
от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9559 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 10:52
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878-1944 г."
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9566 / 13.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 16:35
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на "Център за психично здраве - проф. д-р Иван Темков" ЕООД
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9581 / 15.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.01.2020 - 15:51
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9670 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 15:41
ОТНОСНО
от Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Обявяване на 6-ти декември за неприсъствен ден на територията на община Бургас - Оттеглена от вносителя
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9671 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 15:56
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9691 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 12:03
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.11.2019 г. – 31.01.2020 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9692 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 12:20
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се освободи от заплащането на такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9732 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:27
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2019 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9735 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:34
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование:
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9770 / 18.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 18.02.2020 - 13:11
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Изворище за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО
от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9926 / 26.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 26.03.2020 - 15:46
ОТНОСНО
от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ