Чанко Миндов Мирчев

СНИМКА
Чанко Миндов Мирчев
СТРУКТУРА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 21.03.1958 г.
Професия: Икономист
Образование: Висше
Чужди езици: Руски
Избран с политическа сила: БСП
Участие в предишен ОбС: Мандат 2007-2011 г.; 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.
Акцент през мандата: Здравеопазване; социални дейности
Телефон за контакти: 0887 582 569

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9383 / 28.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 28.11.2019 - 16:16
ОТНОСНО
от Живко Господинов – общински съветник от БСП и Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на детска площадка в квартал „Банево”
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9385 / 28.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 28.11.2019 - 16:24
ОТНОСНО
от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Бургаски пазар "Краснодар"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9386 / 28.11.2019 г.

r.raykova на Четв., 28.11.2019 - 16:27
ОТНОСНО
от Чанко Мирчев – общински съветник от БСП, относно: Футболното игрище в кв. "Лозово"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9489 / 19.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 10:26
ОТНОСНО
от Живко Господинов - общински съветник от БСП и от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Проектиране и изграждане на улично осветление на ул. "Пробуда", в участъка между бул. "Ст. Стамболов" и ул. "Александровска"
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9512 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:58
ОТНОСНО
от Живко Господинов и Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Предприемане на мерки, свързани с преодоляване на проблема с битовата престъпност в кв. "Лозово", кв. "Долно езерово", с. Равнец и с. Братово - Оттеглена от вносителя
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9668 / 05.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 05.02.2020 - 15:26
ОТНОСНО
от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет - Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917/05.02.2020 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9931 / 27.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 12:28
ОТНОСНО
от Живко Господинов - председател на ПК по сбществен ред и сигурност, Йордан Георгиев - председател на ПО по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев - председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ