ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ

ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 30.04.1965 г.

Професия: адвокат

Образование: юридическо - магистър

Чужди езици: руски, немски

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.

Акцент през мандата: нормативна уредба на местно самоуправление, устройство на територията

Тел. за контакти: 0898 697 708, 0887 700 922

E-mail: e.mosinov@burgascouncil.org

Участие в комисии:

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението - председател

Постоянна комисия по правни въпроси - зам.-председател

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - председател

Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти - член

 

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ, ПИТАНИЯ:

Питане № 08 - 00 4238 / 08.01.2016г.  от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Инвестиционно предложение на "Кроношпан България" ЕООД

Питане № 08 - 00 4215 / 04.01.2016г. от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в гр. Бургас
Питане № 08 - 00 5098 / 15.07.2016г.  от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Спазване на забраната за извършване на строителни и монтажни работи на територията на Община Бургас през курортния сезон
Докладна записка № 08 - 00 4340 / 05.02.2016г. от Евгений Николов Мосинов- общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт

Докладна записка № 08 - 00 4939 / 10.06.2016г. от група общински съветици, относно: Задължаване представителите на Община Бургас в Съвета на директорите на "Професионален спортен клуб "Черноморец Бургас" АД

Предложение № 08 - 00 5910 / 15.03.2017 г. от Евгений Мавродиев - председател на Яхт клуб Порт Бургас, относно: Финансово подпомагане

Питане № 08 - 00 6279 / 16.06.2017 г. от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно: Наличие на проектна готовност и изпълнение в пълен обем на връзката между ул. "Янко Комитов" и ул. "Струга" в к/с "Славейков"

Питане № 08 - 00 6408 / 14.07.2017 г. от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно:  Намеренията на общинска администрация за реализация на проект "Атракцион подземен град"

Докладна записка № 08 - 00 7162 / 08.03.2018 г. от Евгений Мосинов - председател на комисия, определена с решение на Общински съвет - Бургас по т.5 (Протокол №36) и Заповед №198/22.01.2018 г. на кмета на Община Бургас, относно: Комисия за изменение и допълнение на концесионни договори за спирките от масовия градски транспорт

Докладна записка № 08 - 00 7842 / 17.09.2018 г. от Евгени Мосинов - общински съветник от групата на БСП в Общински съвет, относно: Гласуване на поправка на прието по т. 61/Протокол №42/29.05.2018 г. решение на Общински съвет - Бургас, поради допуснати в него фактически грешки

 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1984
ОБНОВЕНО:
26.09.2018 - 15:51
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.