ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Статистика за Общински съвет -БургасСТАТИСТИКА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, МАНДАТ 2015-2019  Информация Информация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

АНГЕЛ ДИМИТРОВ БОЖИДАРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: a.bozhidarov@burgascouncil.org
АНТОН БОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: a.kodzhabashev@burgascouncil.org
АНТОН ЕНЧЕВ ВЕЧЕРНИКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: a.vechernikov@burgascouncil.org
АНТОН ПЕНЕВ БЕРДАНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: a.berdankov@burgascouncil.org
АНТОНИО ХРИСТОВ ДУШЕПЕЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: a.dushepeev@burgascouncil.org
БЕНЧО ГЕОРГИЕВ БЕНЧЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
e-mail: b.benchev@burgascouncil.org
БОЙЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: b.georgiev@burgascouncil.org
ВЕСЕЛИН МАТЕЕВ ПРЕНЕРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: v.prenerov@burgascouncil.org
ВИОЛЕТА МАРКОВА ИЛИЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: v.ilieva@burgascouncil.org
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: g.manev@burgascouncil.org
ГЕОРГИ ДРАЖЕВ АТАНАСОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
e-mail: g.atanasov@burgascouncil.org
ГЕОРГИ МИТЕВ МИТЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: g.mitev@burgascouncil.org
Георги Пенчев Кузманов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: mr.kuzmanov@gmail.com
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: g.drakaliev@burgascouncil.org
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БУЛАНОВА-МИТРЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: d.mitreva@burgascouncil.org
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: d.georgiev@burgascouncil.org
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЛЮДИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: d.lyudiev@burgascouncil.org
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: d.hristov@burgascouncil.org
ДИМЧО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
e-mail: d.grudev@burgascouncil.org
ДИЯН ВЪЛКОВ ДИМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
e-mail: d.dimov@burgascouncil.org
ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: e.mosinov@burgascouncil.org
ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: zh.tabakov@burgascouncil.org
ИВАЙЛО ВАГЕНЩАЙН РУСИНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: i.vagenstayn@burgascouncil.org
ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КОЗАРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: y.kozarоv@burgascouncil.org
КАЛОЯНА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.zhivkova@burgascouncil.org
КАЛЧО СТАНКОВ БЕЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.belov@burgascouncil.org
КАРАМФИЛКА АПОСТОЛОВА АПОСТОЛОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.apostolova@burgascouncil.org
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.petkov@burgascouncil.org
КИРИЛ КИРИЛОВ НАЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.nachev@burgascouncil.org
КОНСТАНТИН ЖИВКОВ БАЧИЙСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.bachiyski@burgascouncil.org
КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Приемен ден всеки вторник от 13:30 ч. Молим гражданите, които желаят среща с председателя на Общинския съвет, да се запишат предварително на тел: 056/ 841 300 или в стая №108 на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26, г-жа Гергана Чанакова.
КРАСИМИРА СЕМОВА МАРКОВИЧ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: k.markovich@burgascouncil.org
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДРАГОЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: l.dragoeva@burgascouncil.org
МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: m.nenchev@burgascouncil.org
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: n.ivanov@burgascouncil.org
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ЖЕЧКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: p.zhechkov@burgascouncil.org
ПЕНЬО НИКОЛОВ МЕЧКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: p.mechkov@burgascouncil.org
ПЕТКО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: p.georgiev@burgascouncil.org
ПЕТКО ТОДОРОВ СТАМБОЛИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: p.stamboliev@burgascouncil.org
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГЪНЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: p.ganeva@burgascouncil.org
РУМЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: r.angelov@burgascouncil.org
СТАНИМИР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
e-mail: s.apostolov@burgascouncil.org
СТАНИСЛАВ РАЙКОВ АНДРЕЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: s.andreev@burgascouncil.org
СТЕФАН КЪНЕВ КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: s.kolev@burgascouncil.org
СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: st.kolev@burgascouncil.org
ТОДОР АТАНАСОВ КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: t.kolev@burgascouncil.org
ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: t.angelov@burgascouncil.org
ТОШКО ДОБРЕВ ИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: t.ivanov@burgascouncil.org
Чанко Миндов Мирчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ch.mirchev@burgascouncil.org
ШЕРАФЕТ АСАН МЕХМЕД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: sh.mehmed@burgascouncil.org
ЮЛИЯН СТАНКОВ СТАНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
е-mail: yu.stankov@burgascouncil.org
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.