Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 20:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 20:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 20:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 20:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 19:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:47
Категория: Докладни записки

от Красимир Колев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Продължаване на договора за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения  - част от База за приготвяне на храна в сграда, собственост на Дружеството с иден

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Юни, 2018 - 14:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Юни, 2018 - 17:25
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юни, 2018 - 17:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Юни, 2018 - 11:24
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на благотворителен концерт – спектакъл „Янка Рупкина на 80 – „Най – българския концерт“, включването му в културния календар за 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юни, 2018 - 11:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 13:22
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юни, 2018 - 11:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Юни, 2018 - 09:58
Категория: Заседание, Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2018 - 20:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Април, 2018 - 15:34
Категория: Входящи писма

от СНЦ "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България", относно: Таксиметрови стоянки на територията на град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2018 - 08:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Юни, 2018 - 12:18
Категория: Входящи писма

от Милка Иванова - секретар на Бургаска писателска общност, относно: Предложение за финансиране на книги от бургаски автори

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2018 - 12:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:26
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2018 - 11:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Юни, 2018 - 09:24
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 „Бургас-София“, път І-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2018 - 11:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 31 Май, 2018 - 15:03
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии

Крайният срок за входиране на докладни записки е 08.06.2018 г. (петък). Заседанието на ОбС предстои да се проведе на 26.06.2018 г.  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2018 - 11:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:03
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост - кабинет за творческа дейност, разположен в сградата на Летен театър на територията на Приморски парк г

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Юни, 2018 - 10:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 16:39
Категория: Входящи писма

от образователни и обществени организации в областта на туризма в Бургас, относно: Удостояване на г-н Петър Дойчев със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 16:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 15:04
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 15:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 14:56
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Сливен

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 14:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:16

Дата на раждане: 06.09.1977 г.

Професия: "Управление на хотели и ресторанти", "Туризъм", "Международен бизнес"

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 14:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 14:47
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Живко Иванов Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от "Международен симпозиум по скулптура - Бургас"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 14:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:36
Категория: Докладни записки

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бурга

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:26
Категория: Входящи писма

от "Организация за закрила на българските граждани", относно: Монтиране на камери за видеонаблюдение на Бургаския мостик

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:30
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.