Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Март, 2019 - 14:14
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2019 - 11:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Март, 2019 - 16:27
Категория: Входящи писма

от Георги Митев,Станимир Апостолов и Тошко Иванов - общински съветници от КП Реформаторски блок, относно: ПФСК "Черноморец-Бургас" АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2019 - 10:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Март, 2019 - 14:57
Категория: Докладни записки

от д-р Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване на наем на помещения собственост на "Дентален център I- Бургас" ЕООД на Регионална здравна инспекция - Бургас за нуждите на Реги

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Март, 2019 - 16:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 11:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 11:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 11:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 11:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 11:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Януари, 2019 - 15:00
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:43
Категория: Новини, Входящи писма

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 36 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с решение по т. 1 от Протокол №13/28.06.2016 г. от Общински съвет - Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:11
Категория: Новини
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 10:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Март, 2019 - 12:19
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2019 - 09:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:25
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

С решения по Протоколи №№ 34/28.11.2017г. и 41/24.04.2018г. на Общински съвет - Бургас Комисията е в състав:

Членове:

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2019 - 15:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Март, 2019 - 14:36
Категория: Проектонаредби

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 20.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на т

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2019 - 14:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 19 Март, 2019 - 10:49
Категория: Докладни записки

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на терито

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2019 - 10:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Март, 2019 - 14:01
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.04.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.04.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2019 - 09:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Февруари, 2019 - 12:12
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Март, 2019 - 09:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Март, 2019 - 15:37
Категория: Действащи нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Март, 2019 - 15:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Декември, 2018 - 17:10
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Март, 2019 - 15:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Март, 2019 - 11:41
Категория: Отличия за Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Март, 2019 - 11:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:26
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Март, 2019 - 09:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 14:21
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Моля, след като окомплектовате необходимия набор от документи, които са  посочени по-долу, ги внесете за входиране в кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Март, 2019 - 08:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 11:12
Категория: Входящи писма

от П. Сатонкин - изп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2019 - 16:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.