Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 16:59
Категория: Протоколи от заседания на комисията, КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 16:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Декември, 2017 - 11:08
Категория: Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 16:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Декември, 2017 - 10:34
Категория: Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 16:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Декември, 2017 - 15:18
Категория: Входящи писма

от Николай Стоянов Стоянов - председател на СНЦ "Клуб на Привържениците на Нефтохимик Бургас", относно: ПФК Нефтохимик Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 15:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Декември, 2017 - 15:11
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Живко Иванов Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Приходи от концесии и наеми на плажове на територията на Община Бургас за 2017 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 15:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2017 - 11:22
Категория: Докладни записки

от Група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 14:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 1 Декември, 2017 - 10:21
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зо

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 14:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Декември, 2017 - 14:11
Категория: Докладни записки, Отчети

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни 2017 г.  - м.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 14:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Декември, 2017 - 12:17
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на дейност "кариерно ориентиране и консултиране" и увеличаване на щата на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 12:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Декември, 2017 - 12:12
Категория: Докладни записки

от Димитър Никиолов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 12:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Декември, 2017 - 16:05
Категория: Докладни записки

от Кирил Петков - общински съветник, относно: Увеличение на цените в училищните столове

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Декември, 2017 - 09:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:18
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 15:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:29
Категория: Проектонаредби

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 14.12.2017 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 14:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Октомври, 2017 - 09:37
Категория: Входящи писма

от Величко Янков, относно: Обгазяване, наводнения и други проблеми в кв. Долно Езерово

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Декември, 2017 - 11:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2017 - 16:06
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Изменение и допълнение на концесионни договори с № 91-00-696/02.09.2010г. и № 91-00-685/4/02.09.2010г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Декември, 2017 - 15:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Октомври, 2017 - 12:16
Категория: Входящи писма

от Юлия Пенева - директор на ОУ "Св. Климент Охридски", относно: Осигуряване безопасността на ученици в района на училището

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Декември, 2017 - 15:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Ноември, 2017 - 15:31
Категория: Докладни записки

от Ангел Божидаров - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Декември, 2017 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 11:53
Категория: КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Декември, 2017 - 15:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Декември, 2017 - 11:48
Категория: Входящи писма

от Богумил Т. Кралев, относно: Център за временно настаняване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Декември, 2017 - 11:48
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.