Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Февруари, 2018 - 09:43
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Живко Иванов Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Приходи към Община Бургас от "синя зона"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Февруари, 2018 - 16:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Февруари, 2018 - 11:39
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Февруари, 2018 - 11:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Януари, 2018 - 14:09
Категория: Входящи писма

от Антон Митков Митрев, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас определена като зона

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Февруари, 2018 - 11:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:29
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2018 - 14:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Февруари, 2018 - 09:28
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневн

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2018 - 13:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 22 Февруари, 2018 - 13:38
Категория: Входящи писма

от Катя Стоянова Младенова, относно: Включване на улици в обхвата на Синя зона

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2018 - 13:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2017 - 15:13
Категория: Входящи писма

от Комисията по БДП при ОУ "Христо Ботев", кв. Сарафово, гр.Бургас, относно: Проведена анкета за оценка на условията за придвижване, опаснотите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училище и обратно

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2018 - 13:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 16:15
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 16:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Февруари, 2018 - 11:57
Категория: Архив на правилници, Наредби и правилници

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 16:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Февруари, 2018 - 16:43
Категория: Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 12:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:15
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 14:08
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:29
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:01
Категория: Входящи писма

от родители на деца, ученици в подготвителни групи "А" и "Б" на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" - град Бургас, относно: Несъгласие със "Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в Общинските у

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 11:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:57
Категория: Входящи писма

от Вълчо Чолаков - областен управител на Област Бургас, относно: Решение по т.32 от дневния ред на 37-то заседание на ОбС, проведено на 30.01.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:53
Категория: Входящи писма

от Вълчо Чолаков - областен управител на Област Бургас, относно: Решение по т.33 от дневния ред на 37-то заседание на ОбС, проведено на 30.01.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:48
Категория: Входящи писма

от Вълчо Чолаков - областен управител на Област Бургас, относно: Решение по т.44 от дневния ред на 37-то заседание на ОбС, проведено на 30.01.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:42
Категория: Входящи писма

от Румяна Димитрова, относно: Цена за ученическо столово хранене

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Февруари, 2018 - 10:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2018 - 10:36
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас и председател на Местен обществен комитет (МОК) по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции при Община Бургас, относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на сексуално преда

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2018 - 11:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2018 - 12:26
Категория: Докладни записки

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на видеоколоноскоп за нуждите на Отделение по онкогастроентерология при „КОЦ – Бургас” ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2018 - 10:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2018 - 10:35
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управитeли на „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД и „ЦПЗ ПРОФ. Д-Р И.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2018 - 10:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2018 - 10:33
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на допълнителни ремонтни работи на ет.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2018 - 10:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2018 - 12:27
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на шевни машини и оверлог – общинска собственост, част от имуществото на управлявано от Дневен център за работа с деца на улицата към О

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2018 - 10:43
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.