Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:27

Дата на раждане: 02.01.1965 г.

Професия: икономист

Образование: висше икономическо

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:26

Дата на раждане:19.02.1954 г.

Професия: инженер - корабен механик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:26

Дата на раждане:01.05.1980 г.

Професия: публична администрация

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Юни, 2017 - 11:43

Дата на раждане: 31.07.1971 г.

Професия: мениджър

Образование: висше - строителен инженер и икономист

Чужди езици:

Избран с политическа сила: НФСБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Ноември, 2015 - 16:03

Дата на раждане: 29.12.1961 г.

Професия:

Образование: висше, магистър

Чужди езици:

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:24

Дата на раждане: 03.08.1967 г.

Професия: икономист

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:24

Дата на раждане: 29.01.1954 г.

Професия: юрист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:23
АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:23

Дата на раждане: 27.11.1965 г.

Професия: предприемач

Образование: средно специално

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:22

Дата на раждане: 08.08.1949 г.

Професия: военнослужещ, пенсионер

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:21

Дата на раждане: 30.01.1962 г.

Професия: икономист - специалист морски транспорт

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:19

Дата на раждане: 25.01.1960 г.

Професия: електрообзавеждане на промишлени предприятия, корабна електротехника

Образование: средно - специално

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:47
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:18

Дата на раждане: 16.10.1980 г.

Професия: PR специалист

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:17

Дата на раждане: 02.01.1977 г.

Образование: средно

Чужди езици: турски, руски

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:17

Дата на раждане: 17.02.1975 г.

Професия: енергетик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:16

Дата на раждане: 06.09.1977 г.

Професия: "Управление на хотели и ресторанти", "Туризъм", "Международен бизнес"

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Бойчо Стоянов Георгиев - член

Калчо Станков Белов - член

Кирил Кирилов Начев - член

Димитър Христов Христов - член

Шерафет Асан Мехмед - член

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Септември, 2015 - 16:26
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Костантин  Йорданов Луков - председател на комисията

Георги Петров Дракалиев - член

Калояна Живкова Петкова - член

Димитър Георгиев Георгиев - член

Станимир Димитров Апостолов - член

Константин Живков Бачийски - член

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Септември, 2015 - 09:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Пеньо Николов Мечков - зам.-председател

Костантин Йорданов Луков - член

Виолета Маркова Илиева - член

Антон Енчев Вечерников - член

Йордан Красимиров Козаров - член

Ивайло Вагенщайн Русинов - член

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 13:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Декември, 2018 - 11:23
Категория: Заседание, Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Декември, 2018 - 11:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2018 - 11:36
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Декември, 2018 - 11:10
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Декември, 2018 - 12:20
Категория: Новини

Днес, 05.12.2018 г., внезапно ни напусна общинският съветник Евгений Мосинов. По повод тъжната новина по-долу публикуваме  съболезнователения адрес от Председателят на Общински съвет – Бургас – Костантин Луков.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Декември, 2018 - 11:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Декември, 2018 - 11:23
Категория: Новини

 

ПОКАНА

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Декември, 2018 - 11:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2018 - 10:06
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за преобразуване, чрез вливане на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 11:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2018 - 11:50
Категория: Докладни записки

от Тодор  Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 11:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Ноември, 2018 - 16:33
Категория: Докладни записки

от Антон Берданков и Лиляна Драгоева - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изграждане на паркинг и паркоместа в ж.к. „Лазур“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 11:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Ноември, 2018 - 14:49
Категория: Заседание, Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 10:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Декември, 2018 - 16:44
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ VІ-14, кв. 12 по плана на ПЗ "Север" (бивш масив 129 по недействаща КВС на землище гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 09:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2018 - 08:58
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Приорит

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 08:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Декември, 2018 - 08:52
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Декември, 2018 - 08:52
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.