Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Октомври, 2018 - 16:23
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Октомври, 2018 - 16:23
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:35
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ "ИН ВИТРО" НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Октомври, 2018 - 10:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 14:30
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 14:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 14:14
Категория: Докладни записки

от Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Кампания за премахване на моторни превозни средства, които не са в движение, но заемат паркоместа на територията на Общин

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 14:14
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:30

Дата на раждане: 23.05.1977 г.

Професия: еколог

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 10:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 10:07
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Тодор Ангелов - общински съветник, относно: Възстановяване на извършени непризнати разходи към Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 10:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:16

Дата на раждане: 06.09.1977 г.

Професия: "Управление на хотели и ресторанти", "Туризъм", "Международен бизнес"

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 10:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 10:01
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Живко Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Провеждане на "Фестивал на рибата и виното" 2018 г. на територията на Община Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Октомври, 2018 - 10:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Октомври, 2018 - 09:38
Категория: Докладни записки

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Октомври, 2018 - 09:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:47
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешк

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:30
Категория: Входящи писма

от С. Касъров и А.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:38
Категория: Входящи писма

от И. Попов - изпълнителен директор на СКБ "Победа - Черноморец" - гр. Бургас, относно: Включване на проява в Спортния календар на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:18
Категория: Действащи нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Април, 2018 - 09:06
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Октомври, 2018 - 09:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Септември, 2018 - 16:57
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници

Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 25.09.2018 г., Протокол № 48, т. 2 (вх. № 08-00-7779) от дневния ред.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Септември, 2018 - 16:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Септември, 2018 - 14:03
Категория: Заседание, Видеоархив
АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Септември, 2018 - 14:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Септември, 2018 - 13:12
Категория: Заседание, Решения

Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Септември, 2018 - 13:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:11

Дата на раждане: 28.12.1967 г.

Професия: ветеринарен лекар

Образование: висше - доктор по ветеринарна медицина

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:31

Дата на раждане: 03.06.1959 г.

Професия: мениджър туризъм

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:15

Дата на раждане: 08.08.1963 г.

Професия: инженер - икономист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:23
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:23

Дата на раждане: 27.11.1965 г.

Професия: предприемач

Образование: средно специално

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Ноември, 2015 - 16:28

Дата на раждане: 21.11.1959 г.

Професия: учител по руски

Образование: Учителски институт - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:21

Дата на раждане: 30.01.1962 г.

Професия: икономист - специалист морски транспорт

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:17

Дата на раждане: 17.02.1975 г.

Професия: енергетик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:35
Категория: Докладни записки

от група общински съветници, относно: Удостояване на Стойчо Кьосев, доктор по философия със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 16:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:15

Дата на раждане: 30.04.1965 г.

Професия: адвокат

Образование: юридическо - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:50
Категория: Докладни записки

от Евгени Мосинов - общински съветник от групата на БСП в Общински съвет, относно: Гласуване на поправка на прието по т. 61/Протокол №42/29.05.2018 г. решение на Общински съвет - Бургас, поради допуснати в него фактически грешки

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:44
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:27
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2018 - 15:27
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.