Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:11
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Лазур“, ул.„Абоба“ № 9, ет.6, ап.37, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 12:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:57
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. “Лазур“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:50
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ  и УПИ ІV, двата в кв.7 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Б

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 17:05
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общинско предприятие с наименование "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:17
Категория: Входящи писма

от П.С. - изп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 11:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 10:18
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 10:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 10:09
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на поземлени имоти - държавна собственос

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 10:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Юни, 2018 - 10:00
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за разрешаване на изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.25, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ I отреден „за училище

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юни, 2018 - 10:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 17:08
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 17:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Ноември, 2015 - 16:03

Дата на раждане: 29.12.1961 г.

Професия:

Образование: висше, магистър

Чужди езици:

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Юни, 2018 - 15:54
Категория: Докладни записки

от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групатана НФСБ и СЕК, относно: Допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на бул.,,Стефан Стамболов’’, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:17

Дата на раждане: 17.02.1975 г.

Професия: енергетик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:10
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 15:19
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:18

Дата на раждане: 16.10.1980 г.

Професия: PR специалист

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:03
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:14

Дата на раждане: 03.07.1960 г.

Професия: управител на хотели и ресторанти

Образование: ИМТ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:01
Категория: Докладни записки

от Димчо Грудев и Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Поставяне на спасително оборудване в района на Зона за обществен достъп до Пристанище Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 16:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:51
Категория: Входящи писма

от С.И. - председател на  СКБ "Продан Гарджев", относно: Финансово подпомагане

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:42
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ц.К.Ч., чрез майка му Н. Н. Н.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:42
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:09

Дата на раждане: 16.06.1964 г.

Професия: телевизионен журналист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:34
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:32
Категория: Докладни записки

от Веселин Матеев Пренеров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Представяне на балетния спектакъл "Зорба Гъркът" от Националната опера и балет

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 15:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Юни, 2018 - 15:47
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Лиляна Драгоева - общински съветник, относно: Закупуване на част от поземлен имот в кв. Работнически жилища, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 08:51
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Юни, 2018 - 15:51
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2018 - 08:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Юни, 2018 - 12:27
Категория: Докладни записки

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Юни, 2018 - 13:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Юни, 2018 - 12:41
Категория: Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възстановяване на имената на почетни граждани на Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Юни, 2018 - 12:41
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Април, 2018 - 14:50
Категория: Входящи писма

от Красимир Червенков, относно: Липса на достъпна среда в сградата на Агенция по вписванията на адрес: Бургас, пл. "Жени Патева" 1

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Юни, 2018 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Юни, 2018 - 15:18
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение и приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018 - 2023 година, План за действие и Механизъм за изпълнение, наблюдение и оценка на Стратегията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Юни, 2018 - 15:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 4 Юни, 2018 - 13:53
Категория: Новини, Важни съобщения

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предл

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Юни, 2018 - 13:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 1 Март, 2018 - 10:49
Категория: Новини

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средст

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Юни, 2018 - 13:49
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Декември, 2015 - 16:53
Категория: Състав, КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Юни, 2018 - 11:12
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.