ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 25.11.2021 - 16:59
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.11.2021...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Ср., 17.11.2021 - 14:58
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че заседанията на постоянните комисии ще се проведат по публикувания график, в сградата на Община Бургас, Зала №1 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. XXVIII-то редовно...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.11.2021 - 14:20
Крайният срок за входиране на докладни записки е 19.11.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...
  • 0
  • 1
  • 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 25.11.2021 - 16:59
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.11.2021...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Ср., 17.11.2021 - 14:58
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че заседанията на постоянните комисии ще се проведат по публикувания график, в сградата на Община Бургас, Зала №1 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. XXVIII-то редовно...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.11.2021 - 14:20
Крайният срок за входиране на докладни записки е 19.11.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Деан Бончев на Ср., 10.11.2021 - 17:07
Уведомяваме Ви, че Двадесет и осмото редовно заседание на Общински съвет – Бургас ще се състои на 30.11.2021 г., а заседанията на постоянните комисии ще се проведат в дните 23...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Пон., 08.11.2021 - 10:22
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.40 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 28.09.2021г. ( Протокол № 25) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...