• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5648 / 12.01.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж- Подетап III.2.1.2 на строеж : “Укрепване свлачище кв.„Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж- Подетап III.2.1.2 на строеж : “Укрепване свлачище кв. „Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 3. Одобряване на „ПУП - Парцеларен план в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж - Подетап III.2.1.2 на строеж: „Укрепване свлачище кв.Сарафово, етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“, съгласно приложения проект, окомплектован с трасировъчен чертеж, координатен регистър и баланс на територията

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
608
ОБНОВЕНО:
25.01.2017 - 16:36
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.