• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6950 / 12.01.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация„Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв.Рудник, гр.Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем„Изгрев", в землището на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.70, 07079.2.429, 07079.2.430, 07079.2.448, 07079.2.451 и 07079.2. 455 по КК на гр.Бургас, в землището на гр.Бургас и ПИ с пл.№№000045, 000048, 000097, 000124, 000125, 000126, 000146, 000188, 000249, 011015, 019022, 019031, 900028 и 900029, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация„Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв.Рудник, гр.Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем„Изгрев", в землището на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.448 и 07079.2.451 по КК на гр.Бургас, в землището на гр.Бургас и ПИ с пл.№900029, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, общинска собственост – пасища, мери. 3. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация„Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв.Рудник, гр.Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр.Бургас. 4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация„Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв.Рудник, гр.Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
172
ОБНОВЕНО:
12.01.2018 - 15:04
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.