• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6983 / 16.01.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на  задание за изработване на Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас 2.Разрешаване изработване на проект за Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, при условията на чл.134, ал.8 от ЗУТ 3.Предложение до Министъра на младежта и спорта за даване на съгласие за промяна на предназначението на УПИ VII в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” и УПИ X в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт атракции и инфраструктура”, с цел преотреждане на УПИ за нуждите на нов индустриален парк 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

край
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
398
ОБНОВЕНО:
16.01.2018 - 15:58
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.