ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 317

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9531 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 12:20
ОТНОСНО

от Манол Тодоров - общински съветник от ДБГ, относно: Отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9529 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 11:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9527 / 08.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 11:38
ОТНОСНО

от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", относно: Изграждане на статуя на Св. Николай Чудотворец в гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9526 / 08.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 11:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявен бургаски спортист в Световно и Европейско първенство по кикбокс 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9524 / 08.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 17:14
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9523 / 08.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 17:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9512 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:58
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Предприемане на мерки, свързани с преодоляване на проблема с битовата престъпност в кв. "Лозово", кв. "Долно езерово", с. Равнец и с. Братово - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9519 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:53
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9518 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:48
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС - РБ)
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9517 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:44
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9516 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:38
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9515 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:34
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9514 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:28
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9513 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 16:21
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9508 / 06.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 11:42
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник от БСП, относно: Образуване на Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9511 / 07.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.01.2020 - 16:39
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализиране размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка - принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9510 / 06.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.01.2020 - 16:30
ОТНОСНО

от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9496 / 23.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 12:27
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9495 / 23.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 12:23
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9488 / 19.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 10:32
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Приемане на Правила за провеждане на Национален конкурс за поезия "Христо Фотев" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9489 / 19.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 23.12.2019 - 10:26
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП и от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Проектиране и изграждане на улично осветление на ул. "Пробуда", в участъка между бул. "Ст. Стамболов" и ул. "Александровска" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9484 / 18.12.2019 г.

r.raykova на Ср., 18.12.2019 - 16:57
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развити" - за Кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3886/17.12.2019 г., относно: Даване съгласие за ползване на ПИ с идентификатор 07079.651.54 по КККР УПИ IV-54, кв. 14 по плана на ж.к. „Меден рудник“, зона „A“ за целите на проектно предложение: „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9477 / 18.12.2019 г.

r.raykova на Ср., 18.12.2019 - 16:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие през месец януари 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9472 / 17.12.2019 г.

r.raykova на Вт., 17.12.2019 - 16:24
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Ремонт на ул. "Климент Охридски", в частта от ул. "Гладстон" до бул. "Княгиня Мария Луиза", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9464 / 13.12.2019 г.

r.raykova на Пет., 13.12.2019 - 16:00
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, приета по т. 4, подточка 4 от дневния ред на проведеното на 19.11.2019 г. заседание (Протокол №2) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9449 / 10.12.2019 г.

r.raykova на Пет., 13.12.2019 - 15:55
ОТНОСНО

от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.1249, 07079.12.1483, 07079.12.1574, 07079.12.1560 - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас.
3. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици за комуникационно – транспортно обслужване на с. о. „Бизнес парк Бургас 3“ в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас, в устройствена зона 29427/7 по одобрения ОУП на гр. Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9451 / 10.12.2019 г.

r.raykova на Пет., 13.12.2019 - 11:29
ОТНОСНО

от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ Юг – Запад., гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас.
        2. Одобряване задание за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица с о. т. 87 – 168 – 169 и улица с о. т. 151 – 152 – 153 – 154 – 155 от второстепенна улична мрежа на кв. 4, 6, 7 и 8 по плана на ПЗ „Юг - Запад", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПР за УПИ V-71,75, УПИ VI-71,75 и УПИ IX-5 в кв. 4 и УПИ IV-66,71 в кв. 4а, по плана на ПЗ Юг – Запад, гр. Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9450 / 10.12.2019 г.

r.raykova на Пет., 13.12.2019 - 10:58
ОТНОСНО

от  Красимир  Стойчев – За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 3819 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас,  преминаващи през ПИ 72151.6.7, ПИ 72151.1.15, ПИ 72151.1.16 и ПИ 72151.1.18 – общинска собственост и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.
2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с ид. 72151.1.16 и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.
 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 134 от ЗУТ, ал.1, т.2, във връзка чл. 16а и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас.
 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас и изменение на ПУП – ПР за УПИ X, кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

d.bonchev на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9448 / 09.12.2019 г.

r.raykova на Пон., 09.12.2019 - 16:00
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев, за кмет на Община Бургас, съгл. заповед №3819/09.12.2019г., относно: Избор на членове и председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас - оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ