• Новини
 • Важни съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 4 от Протокол №57/28.05.2019 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 

 1. Адриана Иванова Мукарева                  вх. № 08-00-8891/03.07.2019
 2. Александър Михайлов Христов           вх. № 08-00-8872/03.07.2019
 3. Анастасия Димитрова Ганчева            вх. № 08-00-8847/01.07.2019
 4. Анна Артин Артинова                          вх. № 08-00-8865/02.07.2019
 5. Асен Александров Касабов                  вх. № 08-00-8833/27.06.2019
 6. Атанас Димитров Мегдански               вх. № 08-00-8921/05.07.2019
 7. Борислав Митков Динев                       вх. № 08-00-8826/26.06.2019
 8. Боряна Стефанова Бочукова                вх. № 08-00-8884/03.07.2019
 9. Валентина Атанасова Чобанова          вх. № 08-00-8859/02.07.2019
 10. Валя Христова Иванова                        вх. № 08-00-8816/25.06.2019
 11. Васил Петков Загорчев                         вх. № 08-00-8789/20.06.2019
 12. Вероника Рачева Иванова – Николова   вх. № 08-00-8912/05.07.2019
 13. Веселина Христова Овчарова               вх. № 08-00-8885/03.07.2019
 14. Виделина Стоянова Великова              вх. № 08-00-8852/01.07.2019
 15. Виолета Атанасова Диянова                вх. № 08-00-8927/05.07.2019
 16. Виолета Колева Недкова                      вх. № 08-00-8860/02.07.2019
 17. Виолета Стоянова Узунова                  вх. № 08-00-8894/04.07.2019
 18. Галина Николова Попова                     вх. № 08-00-8835/27.06.2019
 19. Ганимир Христов Вичев                       вх. № 08-00-8797/21.06.2019
 20. Георги Дончев Митев                           вх. № 08-00-8913/05.07.2019
 21. Георги Николов Ангелов                     вх. № 08-00-8920/05.07.2019
 22. Георги Тодоров Даутев                        вх. № 08-00-8862/02.07.2019
 23. Гинка Тодорова Петрова                     вх. № 08-00-8896/04.07.2019
 24. Даниела Димитрова Ветрева              вх. № 08-00-8929/05.07.2019
 25. Даниела Тодорова Петрова                  вх. № 08-00-8824/26.06.2019
 26. Дарина Атанасова Мегданска-Чолакова вх. № 08-00-8841/28.06.2019
 27. Десислава Емилова Василева                   вх. № 08-00-8930/05.07.2019
 28. Диана Пенева Къркелова-Сотирова     вх. № 08-00-8806/24.06.2019
 29. Диляна Димова Стоянова                        вх. № 08-00-8917/05.07.2019
 30. Диян Иванов Петров                               вх. № 08-00-8858/02.07.2019
 31. Добрин Петров Петров                              вх. № 08-00-8855/01.07.2019
 32. Добринка Градоева Французова               вх. № 08-00-8886/03.07.2019
 33. Добринка Димитрова Авджиева              вх. № 08-00-8873/03.07.2019
 34. Добринка Тодорова Стамболиева             вх. № 08-00-8887/03.07.2019
 35. Елена Александрова Димитрова           вх. № 08-00-8837/28.06.2019
 36. Елисавета Ангелова Перчемлиева           вх. № 08-00-8883/03.07.2019
 37. Женя Петева Петрова                               вх. № 08-00-8936/05.07.2019
 38. Живка Господинова Стефанова             вх. № 08-00-8897/04.07.2019
 39. Ивайло Николов Гергьовски                  вх. № 08-00-8870/03.07.2019
 40. Иван Желков Тончев                                вх. № 08-00-8903/04.07.2019
 41. Иван Русев Иванов                                    вх. № 08-00-8923/05.07.2019
 42. Иванка Славова Христова                       вх. № 08-00-8905/04.07.2019
 43. Иво Иванов Иванов                                   вх. № 08-00-8799/21.06.2019
 44. Илин Димитров Казанджиев                  вх. № 08-00-8937/05.07.2019
 45. Ирина Христова Иванова                         вх. № 08-00-8899/04.07.2019
 46. Калина Божидарова Колева                    вх. № 08-00-8926/05.07.2019
 47. Калина Здравкова Кръстева                    вх. № 08-00-8935/05.07.2019
 48. Карол Руменов Шарпов                            вх. № 08-00-8919/05.07.2019
 49. Катя Иванова Ефтимова                           вх. № 08-00-8848/01.07.2019
 50. Керка Тодорова Стоянова                       вх. № 08-00-8918/05.07.2019
 51. Коста Кирилов Влъчков                          вх. № 08-00-8857/01.07.2019
 52. Костадин Георгиев Шуманов                вх. № 08-00-8911/05.07.2019
 53. Красимир Станков Червенков                вх. № 08-00-8933/05.07.2019
 54. Красимира Костадинова Августова      вх. № 08-00-8932/05.07.2019
 55. Кристиян Костадинов Колев                    вх. № 08-00-8830/27.06.2019
 56. Лилия Василева Духтева                          вх. № 08-00-8881/03.07.2019
 57. Магда Петрова Илиева                             вх. № 08-00-8901/04.07.2019
 58. Мануела Цончева Янева                            вх. № 08-00-8906/04.07.2019
 59. Маргарита Янкова Димитрова                  вх. № 08-00-8876/03.07.2019
 60. Мариана Кръстева Лозева                        вх. № 08-00-8900/04.07.2019
 61. Маринчо Атанасов Гюров                         вх. № 08-00-8856/01.07.2019
 62. Мария Атанасова Спасова – Николова   вх. № 08-00-8924/05.07.2019
 63. Марияна Костова Георгиева                   вх. № 08-00-8871/03.07.2019
 64. Матилда Моис Чорней                             вх. № 08-00-8907/04.07.2019
 65. Мима Иванова Славчева                          вх. № 08-00-8854/01.07.2019
 66. Минка Янкова Джугларска                      вх. № 08-00-8866/02.07.2019
 67. Митьо Нанев Петров                                вх. № 08-00-8853/01.07.2019
 68. Нанка Стоянова Мегданска                      вх. № 08-00-8922/05.07.2019
 69. Недялка Василева Дякова                         вх. № 08-00-8898/04.07.2019
 70. Недялка Стоянова Гечева                          вх. № 08-00-8914/05.07.2019
 71. Нели Димитрова Христова-Костадинова вх. № 08-00-8850/01.07.2019
 72. Николай Петров Желев                                 вх. № 08-00-8787/20.06.2019
 73. Павлина Маринова Братанова                   вх. № 08-00-8910/05.07.2019
 74. Пепа Живкова Ангелова                               вх. № 08-00-8839/28.06.2019
 75. Петко Атанасов Коларов                             вх. № 08-00-8928/05.07.2019
 76. Петър Митков Карайчев                              вх. № 08-00-8777/17.06.2019
 77. Радостина Стойчева Маринова                вх. № 08-00-8938/05.07.2019
 78. Росица Георгиева Димитрова                  вх. № 08-00-8868/03.07.2019
 79. Росица Добрева Иванова                            вх. № 08-00-8775/17.06.2019
 80. Росица Мирчева Динева                            вх. № 08-00-8892/04.07.2019
 81. Румяна Симеонова Диянова                    вх. № 08-00-8916/05.07.2019
 82. Силвия Георгиева Паскалева                   вх. № 08-00-8934/05.07.2019
 83. Соня Колева Колева – Иванова                 вх. № 08-00-8861/02.07.2019
 84. Станислава Атанасова Георгиева             вх. № 08-00-8869/03.07.2019
 85. Станислава Кирилова Райнова                 вх. № 08-00-8893/04.07.2019
 86. Станка Грозева Димитрова                        вх. № 08-00-8849/01.07.2019
 87. Стефанка Стелиянова Богданова              вх. № 08-00-8863/02.07.2019
 88. Стиляна Божидарова Стелиянова           вх. № 08-00-8882/03.07.2019
 89. Стойчо Георгиев Костов                             вх. № 08-00-8931/05.07.2019
 90. Таня Димитрова Петрова – Панкова        вх. № 08-00-8877/03.07.2019
 91. Татяна Веселинова Пренерова                  вх. № 08-00-8851/01.07.2019
 92. Тодор Руменов Сивков                                вх. № 08-00-8840/28.06.2019
 93. Тонка Димитрова Петкова                          вх. № 08-00-8902/04.07.2019
 94. Цанка Стоянова Янкова                              вх. № 08-00-8895/04.07.2019
 95. Цветан Каменов Кънев                               вх. № 08-00-8864/02.07.2019

 

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, зала №2 , ет. 1 при следния ред:

 • 24.07.2019 г., от 10:00 ч. – кандидатите от № 1 до № 25 включително от списъка по-горе

 

 • 24.07.2019 г., от 13:30 – кандидатите от № 26 до № 50 включително от списъка по-горе

 

 • 25.07.2019 г., от 10:00 ч.  – кандидатите от № 51 до № 75 включително от списъка по-горе

 

 • 25.07.2019 г., от 13:30 ч. – кандидатите от № 76 до № 95 включително от списъка по-горе.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Бургас становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Димчо Грудев,

 Председател на Комисията

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1335
ОБНОВЕНО:
05.08.2019 - 13:20
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.