Входящи писма

Общ брой входящи писма: 715
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:20
от Живко Жеков - председател на ШК Бургас 64, относно: Отпускане на финансова помощ за участие на световно и европейско първенства за 2017 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 12:20
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:14
от Делян Маринов, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Юни, 2017 - 10:03
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:10
от Стефан Петров, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 12:10
Публикувано на 2 Май, 2017 - 16:31
от Валентина Федоровна Георгиева, относно: Финансово подпомагане
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 16:31
Публикувано на 2 Май, 2017 - 16:26
от Веселин Мирчев - секретар на Тенис клуб "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 16:26
Публикувано на 2 Май, 2017 - 16:23
от Клуб по спортно ориентиране "Странджа", относно: Финансиране за спортна проява традиционна купа по спортно ориентиране "Купа Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 16:23
Публикувано на 2 Май, 2017 - 09:36
от Живко Панайотов - управител "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Годишен план за ползването в горите собственост на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 09:36
Публикувано на 2 Май, 2017 - 09:30
от Атанас Кобарелов - председател на Яхт клуб "Черноморец Бургас", относно: Провеждане на регата "Черноморец Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 09:30
Публикувано на 27 Април, 2017 - 10:58
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение на основание чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.41, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общински имоти и вещи и чл.36 от Закона за собствеността за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината върху поземлен имот с площ от 8941 кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас по ПУП-ПРЗ на зона "А", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, отреден "За МБАЛ и Медицински център"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 16:09
Публикувано на 27 Април, 2017 - 10:51
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III - Бургас ЕООД сграда на шест етажа със застроена площ 757 кв.м
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 16:06
Публикувано на 25 Април, 2017 - 16:46
от Евгений Мосинов и Бойко Миразчийски в подкрепа на бургаския футбол
Последна промяна на: 27 Април, 2017 - 09:24
Публикувано на 24 Април, 2017 - 15:30
от Антоанета Николова - представител на търговците на мартеници, относно: Определяне на места за продажба на мартеници
Последна промяна на: 12 Октомври, 2017 - 10:16
Публикувано на 24 Април, 2017 - 14:24
от Мария Христова Чавдарова,  относно: Имот находящ се в старата кариера на кв. Банево, м. "Дермен тарла"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Януари, 2018 - 12:26
Публикувано на 24 Април, 2017 - 09:50
от ръководството на ПК "Бриз", относно: Преразглеждане на решение на ПКМС и дофинансиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 24 Април, 2017 - 09:50
Публикувано на 24 Април, 2017 - 09:45
от Сдружение с нестопанска цел "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори гр. Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юни, 2017 - 12:10
Публикувано на 20 Април, 2017 - 09:57
от Милена Андонова - директор на ПГПАЕ "Гео Милев" - Бургас, относно: Промяна на общинско училище съгласно чл. 314, ал. 2 от ЗПУО
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Април, 2017 - 09:57
Публикувано на 20 Април, 2017 - 09:45
от Дончо Жеков Станков - заслужил майстор на спорта и заслужил треньор по борба на Република България, почетен гражданин на Община Бургас, относно:  Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Минков Добрев - майстор на спорта и заслужил треньор по борба на Република България
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Април, 2017 - 09:45
Публикувано на 18 Април, 2017 - 11:48
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Проект на Община Бургас, финансирана по Пилотна схема на Инвестиционна програма Минерална вода на Национален Доверителен Екофонд
Последна промяна на: 18 Април, 2017 - 11:48
Публикувано на 11 Април, 2017 - 15:44
от Димитър Ковачев - треньор на клуб по вдигане на тежести "Черноморец" - гр. Бургас, относно: Финансово подпомагане
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2017 - 10:08
Публикувано на 11 Април, 2017 - 15:40
от Димчо Михалев - председател на СНЦ "Акватракс Рейсинг Бургас", относно: Участие на Община Бургас в организацията по провеждане на кръг от Национален шампионат по джетски рейсинг
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Април, 2017 - 15:40

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.