ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 164

ИСКАНЕ № 08 - 00 9960 / 07.04.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.04.2020 - 13:56
ОТНОСНО

от "ИНТЕРАКТИВ МЕДИА МАРКЕТ" ООД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9959 / 07.04.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.04.2020 - 13:46
ОТНОСНО

от "Ефект Медия" ЕООД, относно: Създалата се ситуация и обявената в световен мащаб пандемия от COVID 19 и съответните мерки предприети в България, както и обявеното извънредно положение, във връзка с действието на договор за наем на автобусни спирки от пакет 1 с № 70-00-4864/3

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08 - 00 9954 / 06.04.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.04.2020 - 10:52
ОТНОСНО

от Н. Едрев, относно: Сключен договор между Сдружение на собствениците и Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9948 / 02.04.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 15:24
ОТНОСНО

от Д. Г. - управител на "Нешънъл Билборд Нетуорк" ООД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9947 / 02.04.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 15:21
ОТНОСНО

от С. Ъ. - управител на "Джей Си Деко Имидж" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9946 / 02.04.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 15:20
ОТНОСНО

от В. П. - изпълнителен директор на "Джей Си Деко Имидж" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9945 / 02.04.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 15:19
ОТНОСНО

от Д. Г. - изпълнителен директор на "Булмедия" АД, относно: Предприемане на действия по сключен наемен договор във връзка с обявеното извънредно положение в страната 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9944 / 02.04.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от И. А. - управител на "ЕФЕКТ МЕДИЯ" ЕООД, М. Н. - управител на „БИЛД“ ЕООД, В. П. - изпълнителен директор на „ДЖЕЙ СИ ДЕКО ИМИДЖ“ АД и С. П. - управител на „ТИМ БИЛБОРД“ ЕООД, относно: Действие на  договори за наем № 70-00-4864/3/21.08.2019, № 70-00-4859/21.08.2019, № 70–00–4862/12.09.2019 и № 70-00-4863/27.09.2019 на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9935/ 30.03.2020 г.

d.bonchev на Четв., 02.04.2020 - 10:46
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Нередности на живущи в к/с "Изгрев" след излят бетон на паркинг и неудобства при паркирането на МПС

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9928 / 26.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 09:00
ОТНОСНО

от П. Ковачев - председател на Управителния съвет на Спортен и футболен клуб "Свети Никола", град Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9923/ 25.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 25.03.2020 - 12:14
ОТНОСНО

от Стоян Демирев Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с "Възраждане", гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 9919 / 20.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 23.03.2020 - 14:23
ОТНОСНО

от Д. Добрилов - зам.-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, относно: Извършена финансова инспекция на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9873 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 15:01
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Разположението на съдовете за смесени битови отпадъци 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 9853 / 06.03.2020 г.

r.raykova на Четв., 12.03.2020 - 11:23
ОТНОСНО

от С. Стойчев - изпълнителен директор на Плувен клуб "Бриз", относно: Увеличаване размера на отпуснатата субсидия 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9866/ 11.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 14:43
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Замърсяване около бл. 4 и бл. 8 в жк. Изгрев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 9865/ 11.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 14:36
ОТНОСНО

от инж. П. Велчев - председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, относно: Проблеми на военноинвалидите и военнопострадалите

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 9863/ 11.03.2020 г.

r.raykova на Ср., 11.03.2020 - 12:21
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Повторно разглеждане на искане

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9850 / 05.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 06.03.2020 - 13:39
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Одитен комитет на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9847/ 02.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 02.03.2020 - 14:32
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на спирков заслон 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 9845/ 28.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 02.03.2020 - 14:26
ОТНОСНО

от Е. Дикова - секретар на читалищно настоятелство на НЧ "Фар - 1946", гр. Бургас, относно: Ежегодно награждаване на деца от школи и клубове към Народни читалища, изявили се на национални и международни форуми за изкуства през предходната година

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9835 / 28.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 28.02.2020 - 15:00
ОТНОСНО

от В. Чекичева - председател на УС на ХК "Албатрос Бургас", относно: Финансово подпомагане на Държавните финали по хандбал за девойки старша възраст 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9743 / 11.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 27.02.2020 - 11:14
ОТНОСНО

от М. Георгиева - председател на СНЦ "Усмивка", относно: Издаване на детска книжка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9793 / 24.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 24.02.2020 - 16:25
ОТНОСНО

от П. Г. Янев, относно: Паркоместата около сградата на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 9792 / 24.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 24.02.2020 - 16:12
ОТНОСНО

от Б. Русимов - представител на "Организация за закрила на българските граждани", относно: Оборудване на мостика в град Бургас със спасителни съоръжения /спасителни пояси/кръгове и помощни въжета/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 9775 / 19.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 21.02.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от гражданско сдружение в кв. "Черно море", относно: Дейността, която извършва кметския наместник

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9762 / 17.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 18.02.2020 - 12:25
ОТНОСНО

от Георги Спасов - общински съветник от БСП, относно: Пешеходен подлез в ж.к. "П.Р. Славейков" между бл. 147 и магазин "Лидл" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08 - 00 9761 / 17.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 18.02.2020 - 12:21
ОТНОСНО

от И. Димитров, относно: Паркиране на автомобили, обслужващи хора с трайни  увреждания и използване на улеснения при паркиране в гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9749 / 12.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 13.02.2020 - 11:17
ОТНОСНО

от Станимир Димитров Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ