Входящи писма

Общ брой входящи писма: 649
Публикувано на 4 Май, 2016 - 12:20

от Атанас Кобарелов - председател на Яхт клуб "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Май, 2016 - 12:20
Публикувано на 3 Май, 2016 - 14:09

от Николай Тодоров - председател на ФК "Нефтохимик Бургас 1962", относно: Отпускане на финансова помощ на СНЦ "ФК Нефтохимик Бургас 1962"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Май, 2016 - 12:18
Публикувано на 3 Май, 2016 - 14:03

от СФК Свети Никола град Бургас, относно: Благотворителен международен турнир по футбол на малки врати в помощ на децата на починали служители на МВР Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 13:30
Публикувано на 27 Април, 2016 - 12:23

от треньори и родители на деца, картотекирани в ПК Метропол и от треньори в ПК Акулите, подробно изброени по-долу, относно: ПК "Бриз"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 27 Април, 2016 - 14:37
Публикувано на 22 Април, 2016 - 15:58

от Стоян Арнаудов - директор на дирекция "Управление на общинската собственост", относно: Преразглеждане на пазарна оценка за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в УПИ XII-77, кв.13, по плана на ж.к, "Изгрев"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 10:10
Публикувано на 21 Април, 2016 - 14:17

за изказване от Милчо Лазаров Добрев- председател на ПП "Движение НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" , относно: Изказване по т.4 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 26.04.2016 г. на Общински съвет - Бургас

Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 14:17
Публикувано на 21 Април, 2016 - 09:56

от Мария Кирилова Митова, относно: Разглеждане на възможността за инвестиционно планиране от Община Бургас и възможност за изпълнение на дейности по водоснабдяване с чиста вода за битови нужди от минаващия наблизо стар захранващ водопровод на град Бургас и свързване с намиращия се на 4 км колектор на бургаския квартал Рудник за отвеждане за пречистване на отработени води по водния цикъл на с.о. Каптажа, община Бургас - селищно образувание създадено през 2000 г. с решение на Общински съвет-Бургас с цел местно курортно предназначение

Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 09:56
Публикувано на 19 Април, 2016 - 14:43

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Помещение на бул. "Иван Вазов" №77

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 14:43
Публикувано на 19 Април, 2016 - 14:41

от притежателите на собственост, домоуправители на етажна собственост и граждани от град Бургас, живущи в ж.к. "Изгрев", бл.3; ж.к. "Лазур", бл.12,13,18,19,82,78, ул. "В.Петлешков" 6; ж.к. "П.Р.Славейков" бл.86, бл.87, бл.88; ж.к. "Братя Миладинови", бл. 38, бл.39, относно: Провеждане на публична дискусия, свързана с нарушаване на гражданските права и интереси на жителите на Бургас във връзка с интензивното презастрояване на междублокови пространства, зелените площи и терени, които са били предвидени да задоволяват обществени потребности

Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 14:41
Публикувано на 15 Април, 2016 - 15:29

от собственици на самостоятелни обекти в жилищни блокове № 86, 87 и 88 в к-с "Славейков", гр. Бургас изградени в УПИ I,II и III в кв. 25а по ПУП на комплекса, относно: Незабавно спиране на всички СМР по изграждане на новопроектирана жилищна сграда в УПИ V в кв.25а и предприемане на действия по ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв. 25а и последващото му отчуждаване за обществени и благоустройствени мероприятия на осн. чл. 24а от ЗУТ, чл. 21 от Закона за общинската собственост във вр. с чл. 40, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от ЗОС

Последна промяна на: 11 Юли, 2016 - 11:12
Публикувано на 15 Април, 2016 - 15:01

от Никола Тинков - управител на "Булфарма " ООД, относно: Предложение на основание чл.35, ал.3 от ЗОС за придобиване на право на собственост върху общински частен  имот /ПИ/ с идентификатор 07079.651.181 по КК на гр. Бургас, с площ 8881 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, собственост на Община Бургас, тъй като сме собственик на законно построена сграда в /ПИ/ с идентификатор 07079.651.181 по КК на гр. Бургас, с площ от 8881 кв.м.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Септември, 2016 - 09:20
Публикувано на 14 Април, 2016 - 16:22

от Пейко Стоев Стоев - директор на СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Бургас, относно: Изпълнение на решение на общински съвет - Бургас, от 29.03.2016 г. за съвместно ползване и поддържане на сградата и прилежащите й площи, находящи се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков" до бл.5

Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:22
Публикувано на 14 Април, 2016 - 16:17

от Станиела Димитрова Калафатева-Матисен, относно: Правилното определяне на местните данъци и такси на недвижим имот в к/с "Лазур", бл.38

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:19
Публикувано на 14 Април, 2016 - 09:32

от Павлин Ковачев - Председател на Управителния съвет на СФК Свети Никола Бургас, относно: Предложение за спортна проява - Провеждане на международен турнир по плажен футбол

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 09:32
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:40

от Тоню Георгиев Патриков - управител на "Макси строй БС" ЕООД и Румен Николаев Иванов - управител на "Стройстил 2000" ООД, относно: УПИ XIII в кв.7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 13:32
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:22

от Снежана Стоилова - председателна УС на НПО - Национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутации и протезиране, относно: Меморандум за сътрудничество между Алианс и Община Бургас за работа с претърпели ампутация граждани с цел пълноценен живот чрез социална и трудова реитеграция

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Април, 2016 - 14:22
Публикувано на 7 Април, 2016 - 09:35

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Подмяна на водопровод по ул. "Фердинандова"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Април, 2016 - 09:35
Публикувано на 6 Април, 2016 - 12:27

от Соня Иванова Стойчева - председател на "Бриз" - плуване, относно: Предложение за спортна проява - плувен маратон "Света Анастасия" - мостика

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 12:27
Публикувано на 6 Април, 2016 - 12:21

от Соня Иванова Стойчева - председател на "Бриз" - плуване, относно: Предложение за спортна проява - Международен турнир "Бриз"
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 12:21
Публикувано на 5 Април, 2016 - 16:03

от Борис Георгиев Киряков,  относно: Разрешение за строеж на жилищна кооперация в зелената зона пред СОУ "Братя Миладинови"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Април, 2016 - 16:04

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.