Входящи писма

Общ брой входящи писма: 715
Публикувано на 10 Май, 2016 - 10:37
от Камен Алексиев Калудов и съседи в гр. Бургас, ул. Сливница, ул. Патриарх Евтимий, ул. Шейново, ул. Ал.Стамболийски, относно: Предложение за обособяване на нова "Синя зона"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Юни, 2016 - 10:41
Публикувано на 10 Май, 2016 - 10:31
от Петър Алексиев - председател на ДФК "Звездичка", относно: Предложение за спортна проява
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2016 - 10:31
Публикувано на 10 Май, 2016 - 10:25
от Венцислава Христова Илиева, относно: ПК "Бриз"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2016 - 10:25
Публикувано на 10 Май, 2016 - 10:17
от Тодор Стойчев Стамболиев - представител на "Мечтания Бургас" ООД, относно: Кафе-бар в сградата на Дом на НХК
Последна промяна на: 7 Август, 2019 - 12:50
Публикувано на 9 Май, 2016 - 11:37
от инж. Тина Писарова - директор на ОП "Общински имоти", относно: Справка за всички обекти на територията на Община Бургас, които са с временен или преместваем статут и/или по бивш чл.120 от ЗУТ, за които липсват строителни книжа или документи за поставяне или за въвеждане в експлоатация
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Юни, 2017 - 11:49
Публикувано на 5 Май, 2016 - 15:23
от Слави Михайлов - Председател на УС на НССБ, относно: Удостояване с почетна грамота на ученикът Йоан Тодоров от ПГЕЕ "Константин Фотинов" гр.Бургас за благородната постъпка.
Последна промяна на: 5 Май, 2016 - 15:56
Публикувано на 4 Май, 2016 - 12:20
от Атанас Кобарелов - председател на Яхт клуб "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Май, 2016 - 12:20
Публикувано на 3 Май, 2016 - 14:09
от Николай Тодоров - председател на ФК "Нефтохимик Бургас 1962", относно: Отпускане на финансова помощ на СНЦ "ФК Нефтохимик Бургас 1962"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Май, 2016 - 12:18
Публикувано на 3 Май, 2016 - 14:03
от СФК Свети Никола град Бургас, относно: Благотворителен международен турнир по футбол на малки врати в помощ на децата на починали служители на МВР Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 13:30
Публикувано на 27 Април, 2016 - 12:23
от треньори и родители на деца, картотекирани в ПК Метропол и от треньори в ПК Акулите, подробно изброени по-долу, относно: ПК "Бриз"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 27 Април, 2016 - 14:37
Публикувано на 22 Април, 2016 - 15:58
от Стоян Арнаудов - директор на дирекция "Управление на общинската собственост", относно: Преразглеждане на пазарна оценка за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в УПИ XII-77, кв.13, по плана на ж.к, "Изгрев"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 10:10
Публикувано на 21 Април, 2016 - 14:17
за изказване от Милчо Лазаров Добрев- председател на ПП "Движение НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" , относно: Изказване по т.4 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 26.04.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 14:17
Публикувано на 21 Април, 2016 - 09:56
от Мария Кирилова Митова, относно: Разглеждане на възможността за инвестиционно планиране от Община Бургас и възможност за изпълнение на дейности по водоснабдяване с чиста вода за битови нужди от минаващия наблизо стар захранващ водопровод на град Бургас и свързване с намиращия се на 4 км колектор на бургаския квартал Рудник за отвеждане за пречистване на отработени води по водния цикъл на с.о. Каптажа, община Бургас - селищно образувание създадено през 2000 г. с решение на Общински съвет-Бургас с цел местно курортно предназначение
Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 09:56
Публикувано на 19 Април, 2016 - 14:43
от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Помещение на бул. "Иван Вазов" №77
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 14:43
Публикувано на 19 Април, 2016 - 14:41
от притежателите на собственост, домоуправители на етажна собственост и граждани от град Бургас, живущи в ж.к. "Изгрев", бл.3; ж.к. "Лазур", бл.12,13,18,19,82,78, ул. "В.Петлешков" 6; ж.к. "П.Р.Славейков" бл.86, бл.87, бл.88; ж.к. "Братя Миладинови", бл. 38, бл.39, относно: Провеждане на публична дискусия, свързана с нарушаване на гражданските права и интереси на жителите на Бургас във връзка с интензивното презастрояване на междублокови пространства, зелените площи и терени, които са били предвидени да задоволяват обществени потребности
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 14:41
Публикувано на 15 Април, 2016 - 15:29
от собственици на самостоятелни обекти в жилищни блокове № 86, 87 и 88 в к-с "Славейков", гр. Бургас изградени в УПИ I,II и III в кв. 25а по ПУП на комплекса, относно: Незабавно спиране на всички СМР по изграждане на новопроектирана жилищна сграда в УПИ V в кв.25а и предприемане на действия по ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв. 25а и последващото му отчуждаване за обществени и благоустройствени мероприятия на осн. чл. 24а от ЗУТ, чл. 21 от Закона за общинската собственост във вр. с чл. 40, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от ЗОС
Последна промяна на: 11 Юли, 2016 - 11:12
Публикувано на 15 Април, 2016 - 15:01
от Никола Тинков - управител на "Булфарма " ООД, относно: Предложение на основание чл.35, ал.3 от ЗОС за придобиване на право на собственост върху общински частен  имот /ПИ/ с идентификатор 07079.651.181 по КК на гр. Бургас, с площ 8881 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, собственост на Община Бургас, тъй като сме собственик на законно построена сграда в /ПИ/ с идентификатор 07079.651.181 по КК на гр. Бургас, с площ от 8881 кв.м.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Септември, 2016 - 09:20
Публикувано на 14 Април, 2016 - 16:22
от Пейко Стоев Стоев - директор на СОУ "Димчо Дебелянов", гр. Бургас, относно: Изпълнение на решение на общински съвет - Бургас, от 29.03.2016 г. за съвместно ползване и поддържане на сградата и прилежащите й площи, находящи се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков" до бл.5
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:22
Публикувано на 14 Април, 2016 - 16:17
от Станиела Димитрова Калафатева-Матисен, относно: Правилното определяне на местните данъци и такси на недвижим имот в к/с "Лазур", бл.38
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:19
Публикувано на 14 Април, 2016 - 09:32
от Павлин Ковачев - Председател на Управителния съвет на СФК Свети Никола Бургас, относно: Предложение за спортна проява - Провеждане на международен турнир по плажен футбол
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 09:32

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.