Входящи писма

Общ брой входящи писма: 715
Публикувано на 1 Февруари, 2016 - 13:25
от Мая Казанджиева -Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", относно: Финансови помощи
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:12
Публикувано на 1 Февруари, 2016 - 11:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Постъпила жалба по повод изграждане на високоетажна сграда в ж.к. "Лазур", в близост до Морската градина
Последна промяна на: 4 Февруари, 2016 - 09:16
Публикувано на 1 Февруари, 2016 - 11:37
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:08
Публикувано на 22 Януари, 2016 - 11:25
Заявление от Милчо Лазаров Добрев- общински председател за гр. Бургас на ПП "Движение НАПРЕД БЪЛГАРИЯ", относно: Искане за изказване по т.10 и т.11 по Проекта на дневен ред на 7-то заседание
Последна промяна на: 22 Януари, 2016 - 11:25
Публикувано на 22 Януари, 2016 - 11:21
Заявление от Милчо Лазаров Добрев- Председател и представляващ УС на СООД "БАВР", относно: Искане за изказване на сесията на 26.01.2016г. по т.2 по Проекта на дневен ред на 7-то заседание
Последна промяна на: 22 Януари, 2016 - 11:24
Публикувано на 21 Януари, 2016 - 13:40
от Виолета Колева Бръмбарова, относно: Еднократна финансова помощ за заболяване.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 21 Януари, 2016 - 13:40
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:19
от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно: Извършена  проверка на данните от подписка в подкрепа на местна гражданска инициатива.
Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:19
Публикувано на 15 Януари, 2016 - 09:13
от д-р Георги Паздеров - директор на Регионална здравна инспекция, гр. Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения - общинска собственост, находящи се в сградата на ДКЦ ІІ - Бургас ЕООД, за пребазиране на РКМЕ-Бургас
Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 09:13
Публикувано на 15 Януари, 2016 - 09:10
от Апостол Стойчев - председател на УС на сдружение "АСУ ДЕЛФИ", относно: Завишаване на бюджетната субсидия на сдружение "АСУ ДЕЛФИ" за 2016 г., от 2700 лв. на 5000 лв.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 09:10
Публикувано на 13 Януари, 2016 - 10:27
от Веска Ганева, относно: Ремонт на тротоар
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2016 - 10:27
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 09:52
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Проект "Лаборатория за младежка активност", финансиран по "Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014", изпълнен от Фондация "Астика"
Последна промяна на: 12 Октомври, 2016 - 16:09
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 17:07
от  Десислава Миндова Йованович, живуща в гр. Бургас, относно: Обезопасяването на пешеходна пътека, посредством поставяне на съоръжение за намаляване на скоростта на преминаващите автомобили, осветление и сигнализация
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 17:07
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:52
от Александър Георгиев Маджуров - председател на сдружение с нестопанска цел в обществена полза "ДЕЯ СПОРТ", гр. Бургас, относно: Финансово подпомагане на волейболния клуб "ДЕЯ СПОРТ"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 09:52
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:42
от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Инвестиционно предложение на "Кроношпан България" ЕООД
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:50
Публикувано на 7 Януари, 2016 - 09:59
от Антоан Жечев Парчев - председател на УС на СНЦ "КУДО - Бургас", относно: Предоставяне на финансова помощ в размер на 2000 лв.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Януари, 2016 - 09:59
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 15:41
от Петко Колев - председател на Ръгби клуб "Ботев" - Бургас, относно: Актуализиране броя на състезателите
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Януари, 2016 - 15:41
Публикувано на 6 Януари, 2016 - 15:20
на граждани и жители от кв. "Възраждане", гр. Бургас в подкрепа искането им за: Включване в капиталовата програма на Община Бургас за 2016 г. на обект: Ремонт, реконструкция и обновяване на сграда и прилежащ терен/дворни пространства и площадки на бивша баня №3 на ОУ "Любен Каравелов" за превръщането й в модерен учебен център
Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:20
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:22
от Център Интеграция - ФСЗРБ, относно: Разрешение да се ползва правото на движение по пътнотранспортната артерия между кв. Победа и кв. Горно Езерово
Последна промяна на: 5 Януари, 2016 - 11:22
Публикувано на 5 Януари, 2016 - 11:20
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в гр. Бургас
Последна промяна на: 27 Януари, 2016 - 11:34
Публикувано на 4 Януари, 2016 - 14:48
от Весела Иванова - директор на ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас, относно: Отпускане на допълнителни финансови средства за провеждане на Национална олимпиада по руски език
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Януари, 2016 - 14:48

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.