понеделник, Юли 3, 2017

Време Съдържание
Ден
 
15:00
Категория: Решения, ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 27.06.2017 ГОДИНА
3 Юли, 2017 - 15:14
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
Категория: Архив на конкурси, Новини
3 Юли, 2017 - 15:28
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Управител на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД, в изпълнение на решение на Общински съвет Бургас по т.48 от Протокол №26/25.04.2017г. I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите да отговарят на следните условия: 1. Да са български граждани; 2. Да имат завършено висше образование и управленски опит, не по-малко от пет години; 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 4. Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват...
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
3 Юли, 2017 - 15:37
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2017 г., Протокол № 28, т. 3 ( вх. № 08-00-6269 ) от дневния ред
 
Категория: Видеоархив, ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 27.06.2017 ГОДИНА
3 Юли, 2017 - 15:46
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.