петък, Декември 1, 2017

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Докладни записки
1 Декември, 2017 - 10:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 
Категория: Решения, ЗАСЕДАНИЕ №34 ОТ ДАТА 28.11.2017 ГОДИНА
1 Декември, 2017 - 10:53
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
11
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
1 Декември, 2017 - 11:13
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2017 г., Протокол № 34, т. 3 (вх. № 08-00-6750) от дневния ред.
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
1 Декември, 2017 - 11:16
Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2017 г., Протокол № 34, т. 4 (вх. № 08-00-6744) от дневния ред.
 
Категория: Обявени правилници, Наредби и правилници
1 Декември, 2017 - 11:23
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2017 г., Протокол № 34, т. 5 (вх. № 08-00-6738) от дневния ред.
 
Категория: Обявления за търгове
1 Декември, 2017 - 11:24
 
16
Категория: Докладни записки
1 Декември, 2017 - 16:24
от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Реорганизацията на работата в Център за обществена подкрепа, промяна на щатното разписание и кода на икономическа дейност
 
Категория: Докладни записки
1 Декември, 2017 - 16:31
от Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управитeл на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД
 
Категория: Докладни записки
1 Декември, 2017 - 16:36
от Пеньо Мечков - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг пред бл.111 и ремонт на тротоар в зона "В", ж.р. "Меден Рудник"
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.