петък, Октомври 12, 2018

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 09:35
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 09:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 
10
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 10:27
от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 10:34
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства
 
13
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 13:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас, като асоцииран партньор, в изпълнението на интегриран проект в приоритет „Въздух“ и с наименование “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма Лайф 2017 – Life Action Grant 2017
 
14
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 14:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година
 
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 14:16
от Костантин Луков, Веселин Пренеров, Димчо Грудев, Калояна Живкова, Станислав Андреев, Георги Дражев – общински съветници, относно: Удостояване на българския естраден изпълнител Мустафа Чаушев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас
 
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 14:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" на Петър Дойчев - доайен на туризма в България
 
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 14:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" на Никола Станчев
 
15
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 15:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" на архитект Константин Коцев
 
Категория: Докладни записки
12 Октомври, 2018 - 15:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещения от сграда, разположена в Приморски парк, гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Сдружение РАВЕН СТАРТ 2009“
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.