петък, Март 8, 2019

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 10:49
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" при Община Бургас, относно: Промяна в наименованието на Професионална търговска гимназия в Търговска гимназия - Бургас
 
11
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 11:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2018 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас
 
12
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. “Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 12:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 12:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
13
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 13:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 13:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
14
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 14:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 14:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“–гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
8 Март, 2019 - 14:24
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. "Марица" и ул."Гагарин" в село Равнец, Община Бургас
 
Категория: Входящи писма, Докладни записки
8 Март, 2019 - 14:29
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.