понеделник, Март 18, 2019

Време Съдържание
Ден
 
11
Категория: Отличия за Община Бургас
18 Март, 2019 - 11:41
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.
 
12
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини, ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 26.03.2019 ГОДИНА
18 Март, 2019 - 12:19
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.03.2019 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.03.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-8416 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на...
 
15
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници
18 Март, 2019 - 15:37
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.