понеделник, Април 1, 2019

Време Съдържание
Ден
 
15
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 26.03.2019 ГОДИНА
1 Април, 2019 - 15:47
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
16
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
1 Април, 2019 - 16:14
Приета на заседание на Общинския съвет - Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 1 (вх. № 08-00-8416) от дневния ред
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
1 Април, 2019 - 16:20
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 1 (вх. № 08-00-8416) от дневния ред
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
1 Април, 2019 - 16:24
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 1 (вх. № 08-00-8416) от дневния ред
 
Категория: Обявени нормативни актове, Наредби и правилници
1 Април, 2019 - 16:28
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 2 (вх. № 08-00-8376) от дневния ред
 
Категория: Обявени правилници, Наредби и правилници
1 Април, 2019 - 16:31
Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 26.03.2019 г., Протокол № 55, т. 3 (вх. № 08-00-8414) от дневния ред
 
Категория: Докладни записки
1 Април, 2019 - 16:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.