петък, Април 5, 2019

Време Съдържание
Ден
 
10:00
Категория: Действащи нормативни актове, Наредби и правилници
5 Април, 2019 - 10:07
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6 , Протокол № 29 / 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г. ; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г.; по т.4, Протокол № 37 /24.06.2014 г.; по т.8, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №29/25.07.2017 г.; по т.1, Протокол №55/26.03.2019 г.
 
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници
5 Април, 2019 - 10:14
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2 , Протокол № 21 / 2 0 . 12 .20 1 6 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г. ; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г. ; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.
 
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
5 Април, 2019 - 10:18
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65 , Протокол № 11 /24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8 , Протокол № 16/ 18 и 20. 12. 2008 г. ; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.2, Протокол №39/27.03.2018 г.; по т.1, Протокол №55/26.03.2019 г.
 
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
5 Април, 2019 - 10:20
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г. ; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; п от.3, Протокол №55/26.03.2019 г.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.