вторник, Април 16, 2019

Време Съдържание
Ден
 
11:00
Категория: Докладни записки
16 Април, 2019 - 11:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.12.935 по КК на гр.Бургас, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 07079.12.940 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас, с НТП за пасище - общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на строителните...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.