вторник, Април 23, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
23 Април, 2019 - 09:22
от родителите на децата от група "Звездичка" към ДГ "Иглика" - гр. Бургас в подкрепа на г-жа Стефка Николова, учител
 
15
Категория: Докладни записки
23 Април, 2019 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас до Републикански път 1-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“ в съответствие с ОУП на гр. Бургас 2. Одобряване на задание за изготвяне на Прединвестиционни проучвания /ПИП/ за проучване за избор на трасе и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“,гр. Бургас до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“, в съответствие с...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.