вторник, Май 7, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
7 Май, 2019 - 09:26
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Мерки за намаляване на задръстванията през предстоящия летен сезон
 
Категория: Докладни записки
7 Май, 2019 - 09:40
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез на бул. "Захари Стоянов"
 
10
Категория: Проектонаредби
7 Май, 2019 - 10:09
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: s.andreev@burgascouncil.org
 
19
Категория: Заседание, Решения, ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 30.04.2019 ГОДИНА
7 Май, 2019 - 19:20
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.