четвъртък, Май 9, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
9 Май, 2019 - 09:21
от ЕФ "Лира Шанс" и група стопански фирми, относно: Изграждане на атрактивно съоръжние
 
Категория: Докладни записки
9 Май, 2019 - 09:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.
 
10
Категория:
9 Май, 2019 - 10:30
СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ ПРОТОКОЛИ
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.