понеделник, Май 20, 2019

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
20 Май, 2019 - 09:52
от живущите в бл. 20 и бл. 23 в ж.к. "Лазур", гр. Бургас, относно: Въвеждане на Зелена зона на паркинга пред бл. 20 и бл. 23 в ж.к. "Лазур", гр. Бургас
 
10
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини, ЗАСЕДАНИЕ №57 ОТ ДАТА 28.05.2019 ГОДИНА
20 Май, 2019 - 10:33
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.05.2019 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.05.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 1. ОбС 08-00-8668 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Бургас 2. ОбС 08-00-8566 Докладна записка от...
 
Категория: Входящи писма
20 Май, 2019 - 10:48
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Средства, придобити от продажбата или отдаването под наем на имоти общинска собственост за периода от януари 2016 г. до април 2019 г., попадащи в обхвата на 6-те центъра за административни услуги на територията на община Бургас
 
12
Категория: Докладни записки
20 Май, 2019 - 12:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект № BG16M1OP002-5.003-003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по процедура за директно предоставяне на средства № BG16M1OP002-5.003 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, ОП „Околна среда“ 2014-2020.
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.