понеделник, Май 27, 2019

Време Съдържание
Ден
 
14
Категория: Докладни записки
27 Май, 2019 - 14:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Спиране действието на договор за наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (бар-кафе) в сградата на „Дом на нефтохимика“, гр. Бургас до приключване на строително-ремонтните дейности по Проект “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“
 
Категория: Докладни записки
27 Май, 2019 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Споразумение между Столична община (водещ партньор), Община Бургас и общините Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, партньори в проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма Лайф 2017 - Life Action Grant 2017
 
Категория: Докладни записки
27 Май, 2019 - 14:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за извършване на ремонт на покрив на административна сграда, находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас, административен адрес гр. Бургас, ул. Перущица 67
 
17
Категория: Докладни записки
27 Май, 2019 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне идеални части общинска собственост на Националния осигурителен институт
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.